Højesteret hæver straf i sag om voldsom stalking

En mand skal straffes hårdere for at have forfulgt og chikaneret en kvinde og hendes mor.

En af sagerne handlede om en kvinde, der blev dømt for at overtræde et tilhold ved at kontakte en mand 504 gange på sms, sociale medier og ved opkald. Arkivfoto (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

For første gang har Højesteret taget stilling til, hvad strafniveauet skal være i sager om stalking - altså vedvarende chikane eller forfølgelse.

To sager er blevet vurderet.

I en voldsom og grov stalkingsag fra Midtsjælland har en mand fået en hårdere straf for at have stalket en yngre kvinde.

Højesteret idømmer ham et år og tre måneders fængsel. I landsretten fik han ni måneders fængsel.

Manden er dømt for at have overtrådt et polititilhold 16 gange ved at tage kontakt til den unge kvinde, som han havde været kæreste med.

Også hendes familie blev kontaktet trods forbuddet mod at kontakte kvinden og hendes nærmeste.

Han er også dømt for at have overtrådt et forbud mod at opholde sig nær kvindens bolig. Det har han ifølge dommen gjort 27 gange over et år - også efter at han havde været varetægtsfængslet i sagen.

Derudover er manden trængt ind i kvindens og hendes mors hus, hvor han har stjålet smykker og taget deres hunde, som han har mishandlet og dræbt.

Han har også truet kvinden og kørt så tæt på hende, at hun og moderen var i fare, står der i dommen.

Fastholder straf til kvindelig stalker

I en anden sag fra Vestjylland er en straf på tre måneders betinget fængsel til en kvindelig stalker helt på sin plads, mener Højesteret.

Kvinden var også i både byret og landsret idømt tre måneders betinget fængsel.

Højesteret lægger vægt på, at kvinden var psykisk syg, og derfor bliver straffen undtagelsesvis gjort betinget, skriver Højesteret.

I denne sag havde kvinden, der er midt i 30'erne, kontaktet en tidligere kæreste og hans familie 504 gange på sms, sociale medier og med opkald, selvom politiet havde forbudt hende at tage kontakt til manden og hans familie.

- Overtrædelserne af tilholdet blev begået over en periode på cirka ni måneder, efter at forurettede afbrød et længerevarende forhold til kvinden, skriver Højesteret i dommen.

Både manden, hans hustru og hans børn blev kontaktet.

Kvinden gjorde det, fordi manden over sms havde afsluttet et seks år langt forhold mellem dem, og det knuste hende, har hendes forsvarer fortalt DR Nyheder.

Stalking kan give bøde eller fængsel

Det er anklagemyndigheden, der har bragt sagerne for landets øverste domstol.

Målet har været at få vurderet, hvad straffen skal være i alvorlige sager om stalking.

I det politiske udspil "Stop stalking" fra 2016 blev der lagt op til, at Højesteret skulle vurdere straffen i stalkingsager, ligesom der blev fremlagt en række andre initiativer for at sætte fokus på og dæmme op for stalking.

- Gerningsmanden skal opleve straffen som en afskrækkende sanktion, ligesom de udsatte og samfundet skal opleve, at forbrydelsen tages alvorligt og har konsekvenser, står der i udspillet.

I dag straffes stalking med enten bøde eller op til to års fængsel.

Lovgivningen

  • Politiet kan give et tilhold, så en person forbydes at opsøge en anden enten personligt, mundtligt eller skriftligt.

  • Tilhold gives, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har krænket en andens fred ved at forfølge eller genere den anden ved at tage kontakt og vil fortsætte med at gøre det.

  • En person kan også få opholdsforbud, så han eller hun forbydes at opholde sig nær en anden persons bolig, arbejde og uddannelse.

  • Siden 1. januar 2017 har det været muligt at søge om strakstilhold, som virker midlertidigt, mens politiet efterforsker en sag.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter