Højesteret: Rumænere skal ikke udleveres til strafforfølgelse i deres hjemland

Højesteret bremser i principiel sag udleveringer til Rumænien på grund af dårlige forhold i landets fængsler.

(Foto: © Martin sylvest, Scanpix)

Tre rumænske kvinder og en rumænsk mand skal ikke udleveres til deres hjemland, som Justitsministeriet og Østre Landsret ellers havde afgjort.

Det fremgår af to kendelser fra Højesteret, som kan læses her og her.

Der er tale om to forskellige sager, men Højesteret har taget stilling til, om det ville være i strid med udleveringsloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at udlevere de rumænske statsborgere.

De tiltalte har påberåbt sig, at forholdene i de rumænske fængsler ikke lever op til menneskerettighedskonventionens bestemmelse om, at ingen må udsættes for umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Derfor har de tiltalte nedlagt påstand om, at de ikke burde udleveres, og nu har de altså fået medhold af Højesteret.

Havde brug for flere oplysninger

Tilbage i februar bad retten anklagemyndigheden om at indhente flere oplysninger om de rumænske fængselsforhold, før Højesteret kunne tage stilling i sagen.

Højesteret har henvist til, at Menneskerettighedsdomstolen i efteråret udtalte sig om den plads, som et frihedsberøvet menneske skal kunne råde over.

På baggrund af de oplysninger påpeger Højesteret, at der er god grund til at tro, at de fire rumænere ville komme til at afsone en del af en eventuel fængselsstraf i overbelagte halvåbne eller åbne fængsler, hvor de kun var garanteret et personligt rum på to til tre kvadratmeter.

- På den baggrund fastslog Højesteret, at der var en reel risiko for, at afsoning af fængselsstraffen i Rumænien i en del af tiden ville komme til at ske under forhold, der ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 3, står der i kendelserne.

Principiel afgørelse

Afgørelsen er principiel og er blevet fulgt med stor politisk bevågenhed, blandt andet fordi justitsminister Søren Pape Poulsen (K) har sagt, at han vil sende udenlandske kriminelle til afsoning i deres hjemland.

De tre kvinder anklages af Rumænien for organiseret menneskehandel.

Sagen mod kvinderne udløber af den store Hvepsebo-sag, der omtales som danmarkshistoriens største sag om menneskehandel, hvor et stort antal fattige rumænere blev groft udnyttet til økonomisk bedrageri og andre former for kriminalitet i Danmark.

Byretten har tidligere afgjort, at kvinderne ikke kunne udleveres, men det omstødte Østre Landsret.

For den rumænske mands vedkommende havde de rumænske myndigheder krævet ham udleveret til straffuldbyrdelse i Rumænien på baggrund af en europæisk arrestordre.