Højesteret skal vurdere sygemeldinger i sag om svindel

En sag om organiseret kriminalitet er tre år forsinket, fordi den hovedmistænkte hele tiden melder sig syg.

Gang på gang er en straffesag om organiseret bedrageri overfor leasingselskaber blevet udsat, fordi den formodede hovedmand har meldt sig syg.

Nu skal Højesteret afgøre, om sygemeldingerne er ægte.

Det første retsmøde i sagen om svindel for omkring 80 millioner kroner i sagen om entreprenørselskabet FH Byg ApS skulle have fundet sted i januar 2015.

Retslægerådet har udtalt, at den tiltaltes sygdom "ikke eller kun i begrænset omfang var til hinder for fremmøde i retten".

Hver gang er den anklagede kommet med nye speciallægeerklæringer, der beskrev en udvikling i hans sygdom, som betød, at han ikke kunne møde i retten.

I efteråret meldte han sig syg i fire måneder, hvorpå anklageren ville have ham anholdt og fremstillet i retten.

Københavns Byret bestemte, at han havde lovligt forfald, og det samme gjorde Østre Landsret.

Nu har Procesbevillingsnævnet så givet anklagemyndigheden tilladelse til at få Højesteret til at tage stilling til spørgsmålet.

I september kom sagen mod de øvrige fire tiltalte i gang med 988 dages forsinkelse, da man besluttede at udskille den hovedmistænkte fra sagen.

/ritzau/