Højesteret tager statsborgerskab fra Said Mansour

Boghandleren fra Brønshøj mister sit danske statsborgerskab for at opfordre til terror.

56-årige Said Mansour er ved to lejligheder dømt for opfordringer til terror. ARKIVFOTO . (Foto: © Rune Feldt, Scanpix)

Det kommer til at koste Boghandleren fra Brønshøj, Said Mansour, sit danske statsborgerskab, at han har opildnet til og støttet terrorisme.

Det har en enig Højesteret netop afgjort i en historisk dom.

Historisk fordi det er første gang, en person mister sit danske statsborgerskab som følge af kriminalitet.

56-årige Said Mansour er tidligere blevet idømt fire års fængsel i både byretten og landsretten. Men på et helt afgørende punkt var de to retsinstanser uenige: Et flertal af dommere og nævninge i Byretten mente ikke, han kunne fratages sit danske statsborgerskab, mens kendelsen var omvendt i Østre Landsret, der fratog ham statsborgerskabet.

Når spørgsmålet om statsborgerskab overhovedet kan være aktuelt, skyldes det, at Said Mansour også er marokkansk statsborger.

Kan ende på tålt ophold

Said Mansour kom til Danmark fra Casablanca i Marokko for 32 år siden og har haft dansk statsborgerskab siden 1988.

Said Mansour blev i landsretten dømt for at støtte terrorisme, opfordre til drab på navngivne personer og for at overtræde straffelovens såkaldte racismeparagraf. Den dom er endelig, og skyldsspørgsmålet har Højesteret ikke taget stilling til.

Højesteret har også afgjort, at Said Mansour skal udvises. Hvorvidt han ender med at blive udvist til Marokko er dog et åbent spørgsmål. For udlændinge henvises til tålt ophold, hvis de ikke kan udsendes til hjemlandet, fordi de risikerer dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig behandling.

Og netop det frygter forsvaret kan være sandsynligt i Said Mansours tilfælde. Højesteret henviser da også til udlændingelovens regler om udvisning i dommen. I sidste ende vil det dog være op til udlændingemyndighederne at vurdere og afgøre, om han kan udvises, når afsoning af de resterende fire måneders fængsel af den fængselsdom på fire års fængsel, han fik i landsretten, er afsonet.

Sagen mod Said Mansour har haft stor politisk bevågenhed. Ved dommen i byretten, hvor boghandleren undgik at blive udvist, ytrede en række politikere deres utilfredshed med, han ikke blev udvist.