Højtuddannede begår oftere selvmord

- De har sværere ved at klare prestigetabet ved psykisk sygdom, siger en ekspert.

Højtuddannede mennesker har større risiko end lavtuddannede for at begå selvmord, hvis de får en psykisk sygdom.

Det er en af konklusionerne i Esben Agerboes doktorafhandling om selvmord, som han forsvarer i dag.

Esben Agerboe er selv overrasket over konklusionen:

- Man skulle tro, at folk, der er fattige havde en højere rate.

Sådan er det også i det store samfund, men blandt psykisk syge, der har været indlagt, er det lige omvendt, siger Esben Agerbo.

Thorkild Sørensen, der er leder af den Almenpsykiatriske afdeling i Odense siger, at folk der er vant til at klare sig godt, oplever et meget stort prestigetab, hvis de ikke kan klare deres job længere på grund af psykisk sygdom.