Hofsorgen er slut: Dronningen takker gardere for prins Henriks bisættelse

Dronning Margrethe overrakte i dag Dronningens Ur til den bedste garder.

I præcis en måned har der været hofsorg i kongehuset, efter at prins Henrik sov stille ind sent om aftenen den 13. februar.

Men nu er hofsorgen slut, og dronning Margrethe kan genoptage sine officielle pligter.

Derfor var hun i dag på Livgardens kaserne i København, hvor hun overrakte "Dronningens Ur" til den bedste garder de foregående otte måneder.

I sin tale forud for overraskelsen til den dygtige garder benyttede hun også muligheden for at takke hele værnepligtsholdet for deres indsats i forbindelse med prins Henriks død og bisættelse.

- Hvad, De præsterede, var meget smukt og stemningsfuldt. Og at De også var med til at fordele blomsterne ved mindesmærket i Kastellet, giver hele begivenheden en særlig vinkel, sagde dronningen, inden garder Nicolajsen blev trådt an og fik overrakt sin pris.

Den 23-årige garder fik blandt andet prisen for sin gode holdning til tjenesten, sine gode faglige evner og hans store overskud og vilje til at hjælpe sine kammerater.

Garder Nicolajsen var blevet indstillet af sine medgardere, og hans befalingsmænd bakkede fuldt op om nomineringen.

DRONNINGENS UR

  • Dronningens Ur er en hædersbevisning, der overrækkes af dronningen ved afslutningen af tjenestetiden til den bedste garder.

  • Historien bag Dronningens Ur går tilbage til 1969, hvor der i anledning af kong Frederik 9.s 70-års fødselsdag blev oprettet en fond. Fondens midler kom fra bidrag fra medlemmer af De Danske Garderforeninger og stillet til kongens disposition til et formål, der skulle komme de værnepligtige ved Den Kongelige Livgarde til gode.

  • Kong Frederik besluttede, at der for renterne af bidraget årligt skulle indkøbes armbåndsure med påskriften "Kongens ur" og det pågældende årstal.

  • Første gang kongen overrakte et ur ved en afskedsparade var den 17. februar 1970.

  • "Kongens Ur" skiftede efter tronskiftet i 1972 navn til "Dronningens Ur".

  • Vinderen denne gang var den 23-årige garder Nicolajsen.

Facebook
Twitter