Hospitalsdirektør om klager over overlæge: Vi fik ikke grebet ind i tide

Koncerndirektør vil have samlet plan for hospitaler efter mistanke om overlæges sjusk med mammografier.

Lægen var ansat på Regionshospitalet Viborg fra 2009 og fratræder ved udgangen af denne måned. Han er fritstillet fra alle opgaver. (Foto: © Preben madsen, Scanpix)

Brystkræftpatienter har syv gange de seneste fem år fået erstatning eller medhold i klagesager vedrørende en mandlig overlæge på Regionshospitalet i Viborg, fordi deres kræft ikke var blevet opdaget.

Og inden da har Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn udtalt kritik af overlægens arbejde.

Nu er han blevet fritstillet fra sit arbejde, 3.220 patienter er genindkaldt til en ekstra undersøgelse for brystkræft, og i Region Midtjylland er det tid til selvransagelse.

Hospitalsdirektøren i Hospitalsenhed Midt, som Regionshospitalet i Viborg hører under, er opmærksom på, at sagen "har skabt bekymring hos rigtig mange".

- Og det er vi rigtig kede af, siger hospitalsdirektør Lars Dahl Pedersen.

Samtidig erkender han, at der ikke har været et samlet overblik over, hvor mange klagesager der har hobet sig op mod den pågældende overlæge.

- Der er et fælles mønster i de sager, som vi ikke har fået identificeret, og hvor vi heller ikke har fået grebet ind i tide, siger hospitalsdirektøren.

Ledende overlæge på pension

Han forklarer, at man tidligere har behandlet erstatnings- og klagesager enkeltvist, men at det nu bliver ændret.

- Helt konkret går vi vores procedurer igennem og sørger for, at vi ud over de konkrete klagesager også får bibragt ny viden om, hvorvidt der er tilsvarende afgørelser eller sager i en foregående periode, som vi skal være opmærksomme på, siger han.

I dag kan man ikke nødvendigvis læse ud af en klage- eller erstatningssag, hvem der har været involveret i et patientforløb, hvor klagen omhandler selve forløbet.

- Det ved man på den enkelte afdeling - og selvfølgelig følger man også op på den enkelte afdeling. Men vi skal også på hospitalsniveau have en historik, hvor vi kan se, om der er et mønster, siger Lars Dahl Pedersen.

Sygehusledelsen har i dag afleveret en redegørelse over forløbet med bud på, hvordan lignende sager kan opdages.

Af den fremgår det, at opfølgningen på klagesagerne "øjensynligt ikke har været tilstrækkelig".

Den ledende overlæge, der skulle følge op på klagerne, er nu gået på pension.

- Vi har ikke planer om sanktioner mod vedkommende, siger Lars Dahl Pedersen.

Plan for alle hospitaler

Koncerndirektør i Region Midtjylland ​Ole Thomsen har særligt ansvar for sundhedsområdet, og han mener, at sygehusledelsen har handlet resolut, efter mistanken mod overlægen opstod.

- Men hvis du spørger, om der har været tilstrækkeligt godt overblik over kvaliteten af den enkelte læges arbejde, så må svaret være, at det har det ikke, siger han.

Koncerndirektøren hilser derfor tiltaget med historik på klager over navngivne sundhedspersoner velkommen.

Han varsler, at der desuden skal lægges en plan, der skal sikre, at der på alle regionens hospitaler er overblik over den enkelte medarbejders faglige niveau.

- Selvom vi måler dem meget detaljeret på forskellige kvalitetsdatabaser - det gør vi også inden for brystkræft - så skal vi gøre mere end bare at måle dem på databaser på månedligt eller årligt niveau. Vi skal tættere på hver enkelt nøglemedarbejders måde at udføre arbejdet på, siger Ole Thomsen.

- Det er afdelingernes ledende overlæge og oversygeplejerske, hospitalsledelsen og i sidste ende mig selv, der skal sikre, at vi har det indblik og overblik.