Hospitalslæger scorer kassen på blodprøver for politiet i arbejdstiden

Mens læger er på arbejde på hospitalet, kan de tjene ekstra ved at tage blodprøver for politiet. Flere politikredse har betalt over 2.000 kroner for en enkelt blodprøve, som lægen får oven i sin hospitalshyre.

Læger på hospitaler har mulighed for at få dobbeltløn i enkelte gyldne timer, når de er på arbejde.

Som alle andre ansatte får lægerne deres løn fra hospitalet, men kommer politiet forbi og skal have taget en blodprøve på en formodet spritbilist, sender lægerne personligt en regning.

Og det er ikke småpenge nogle læger kræver for at hjælpe politiet i arbejdstiden. I Frederikshavn og Aabenraa har enkelte læger sendt en faktura til politiet på mindst 2.500 kroner for en blodprøve.

1000 kroner for en blodprøve

Mest normalt er det dog at en hospitalslæge tager omkring 1.000 kroner for de få minutters arbejde, det som regel varer at tage en blodprøve. Det selvom blodprøven altså bliver taget på lægens arbejdsplads og i arbejdstiden.

Hos Rigspolitiet er afdelingschef Bettina Jensen utilfreds med, at den enkelte læge på hospitalet selv sætter sin pris på blodprøver, som kan svinge meget.

- Det er alt for løst, som det er i dag. Det bygger på gamle kutymer og uskrevne aftaler. Rigspolitiet ønsker at lave en generel aftale med regionerne, som kommer til at dække hele landet, siger hun og fortsætter:

- Det er en god ide, at politiet handler direkte med sygehusene i stedet for med den enkelte læge.

Hver syvende prøve på hospitalet

En aktindsigt, som DR’s Undersøgende Databaseredaktion har fået, viser, at hver syvende blodprøve i politi-regi bliver taget af læger på hospitaler i deres arbejdstid.

Alle politikredse undtagen København bruger hospitalslæger til opgaven. Det sker typisk i dagtimerne. Om aftenen og natten har kredsene ofte lavet aftaler med et hold af læger, der tager blodprøver i fritiden.

I flere år har Nordjyllands Politi forsøgt at gøre blodprøver billigere, men uden held.

- Vi synes, at 2.500 kroner for en blodprøve er en for høj pris. Problemet er, at aftalen med Lægeforeningen er en vejledende minimumstakst. I princippet betyder det, at lægen kan tage, hvad han vil for blodprøven. Det er så op til os, om vi vil acceptere det, siger Niculai Boelt Cimpu, økonomichef i Nordjyllands Politi,

Han peger på, at det har været svært at finde læger, der vil påtage sig opgaven for politiet.

Ingen god forklaring på prisen

Politiets gennemsnitlige pris for blodprøver svinger mellem 848 til 1431 kroner alt afhængig af politikredsen. Skulle man have taget en blodprøve hos sin praktiserende læge, ville prisen eksempelvis i en faderskabssag, hvor der også skal udfyldes en attest ligge på 293 kroner.

Når lægerne tager en anden pris på hospitalet skyldes det, at der er indregnet transport i den højere takst, forklarer Lægeforeningen. Men hvorfor skal hospitalslæger tjene omkring 1.000 kroner på en blodprøve, når de ikke bruger tid på transport?

- Blodprøver til politiet indgår ikke i overenskomstaftalerne for sygehusansatte læger. Det er et frit marked, og politiet kan vælge anden læge, hvis de ønsker det. Det er i øvrigt op til sygehusenes ledelser, om læger skal kunne tage disse prøver for politiet, siger Tue Flindt Müller, formand for attestudvalget i Lægeforeningen.

Læger svigter solidariteten i sundhedsvæsenet

På Aalborg Universitetshospital har fællestillidsrepræsentanten for sygeplejerskerne, Kirsten Højslet svært ved at forstå, hvorfor læger skal have ekstraløn for at tage blodprøver i deres arbejdstid.

- Det er horribelt, at læger skal lønnes så højt for det. En sygeplejerske tager også blodprøver. Det er bare en teknik, siger hun og mener, at hospitaler burde tage blodprøver for politiet som en del af deres arbejdsopgave. Det burde enkelte læger ikke tjene på.

Facebook
Twitter