Hovedstaden har henvist 47.000 sårbare patienter til vaccine - Nordjylland har henvist 0

Regionale vaccineforskelle er 'dybt problematiske' og 'uretfærdige,' mener patienter.

Der er store regionale forskelle på, hvor mange personer i særlig øget risiko regionerne har indstillet til at få en vaccine mod covid-19. Illustration: Søren Winther Nørbæk

Region Hovedstaden har indstillet næsten fire gange så mange særligt sårbare patienter til en coronavaccine som resten af landets regioner tilsammen.

Det viser en rundspørge, som DR har foretaget med svar fra samtlige af landets fem regioner.

Helt konkret har DR spurgt, hvor mange personer i den såkaldte gruppe fem i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan regionerne har indstillet til at få en vaccine.

Gruppe fem definerer Sundhedsstyrelsen, som 'udvalgte personer med tilstande og sygdomme, der medfører særligt øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.'

Det er primært læger på landets hospitaler, der ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer indstiller, hvilke særligt sårbare borgere der skal vaccineres som en del af vaccinationsprogrammets gruppe fem.

DRs rundspørge viser, at Region Hovedstaden har indstillet omkring 47.000 sårbare patienter til at blive vaccineret som en del af gruppe fem. Indstillingerne er sendt til Statens Serum Institut.

Resten af landets fire øvrige regioner har til sammen indstillet cirka 10.985 patienter i samme gruppe. Tallene stammer fra uge fire.

Forskellene mellem regionerne kan ifølge Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, ikke alene forklares ud fra forhold som, at der bor flere i Region Hovedstaden, eller at regionen skulle have en større sygdomsbyrde blandt sine borgere end de andre regioner.

- Forskellene er så store, at de er udtryk for, at regionerne administrerer forskelligt, siger professoren og tilføjer:

- Og det går altså ikke.

Han fremhæver to hovedårsager til, at det er et problem, at regionerne administrerer forskelligt.

For det første er der i Danmark konsensus om, at borgere skal behandles ens i sundhedsvæsenet, uanset hvor i landet de bor, siger Jes Søgaard.

Personer i Hirtshals skal altså tilbydes samme behandling som folk, der bor i København.

- Der skal være ensartethed på tværs af landet, siger han og tilføjer:

- Derudover er det et problem, fordi det forvirrer borgerne. Når en person i særligt øget risiko hører, at personer i København med hans eller hendes lidelse allerede er vaccineret, bliver de bekymrede og tror måske, at de selv har lavet en fejl eller er blevet glemt.

8.000 sårbare patienter vaccineret i hovedstaden

Når læger rundt om i landet har indstillet patienter til vaccinationsgruppe fem, ryger indstillingerne videre til Statens Serum Institut (SSI). Herefter inviterer SSI på et tidspunkt patienterne til vaccination.

DR har hos SSI efterspurgt tal for, hvor mange personer i gruppe fem der allerede er blevet vaccineret i hver enkelt region. SSI har ikke udleveret de regionale tal til DR, men har oplyst, at der i slutningen af januar var vaccineret godt 13.000 patienter i gruppe fem på landsplan.

Samtidig har Region Hovedstaden i en mail til DR oplyst, at SSI har meddelt regionen, at mindst 8.000 borgere fra gruppe fem i Region Hovedstaden har modtaget vaccinens første stik.

Det svarer til, at mere end halvdelen af de særligt sårbare personer i gruppe fem, der er vaccineret på landsplan, kommer fra Region Hovedstaden.

Det bakker op om interesseorganisationen Danske Patienters indtryk af, at der er en regional skævvridning i, hvilke patienter i gruppe fem der er blevet vaccineret.

- Lige nu ser vi eksempler på, at personer med et sygdomsbillede, der ligner hinanden, får vaccinen i nogle dele af landet, imens de i andre dele af landet ikke får den. Det er klart, at det skaber frustration og forvirring, siger Danske Patienters direktør, Morten Freil.

Sårbar patient i Kolding: Det er uretfærdigt

I Kolding godt 230 kilometer fra hovedstaden sidder 67-årige Birthe Poulsen.

Hun lider af astma og KOL og holdt i år både jul og nytår alene af frygt for at blive smittet med hele verdens fjende nummer ét: Coronavirus.

- Jeg kan godt sige dig, at det er et mareridt at have levet med den her frygt i et år. Jeg er simpelthen så ræd for at blive smittet, siger pensionisten.

Med sine lidelser tilhører Birthe Poulsen gruppe fem i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan.

Men hun har endnu ikke fået en invitation til at blive vaccineret. I alt har Region Syddanmark, som hun bor i, frem til uge fire indstillet 3.485 patienter til at blive vaccineret som en del af gruppe fem.

67-årige Birthe Poulsen forstår ikke, hvorfor markant flere særligt sårbare partienter i Region Hovedstaden er blevet henvist til vaccination.

Birthe Poulsen bliver harm, når hun hører, at Region Hovedstaden i samme periode har indstillet 47.000 personer. Altså mere end ti gange så mange.

- Jeg synes faktisk, det er uretfærdigt. Man er jo lige så meget i risikogruppen, når man bor i Kolding, som når man bor i København, siger hun.

Patienter efterlyser klarhed fra SST

Der er ifølge Sundhedsstyrelsen omkring 190.000 særligt sårbare borgere, som tilhører gruppe fem i vaccinationsplanen.

Da Danmark har et begrænset antal vacciner til rådighed, har Sundhedsstyrelsen i flere breve til regionerne udsendt i december og januar pointeret, at der i første omgang ville være vacciner til mellem 5.000 og 30.000 borgere i gruppe fem. For hele landet vel at mærke.

Derfor oplyser både Region Syddanmark, Region Sjælland og Region Midtjylland til DR, at de har valgt at prioritere indenfor gruppen af særligt sårbare personer i gruppe fem og i første omgang kun visiteret de mest sårbare. Det er en anden tilgang end Region Hovedstaden, der ikke har arbejdet med en underinddeling.

Artiklen fortsætter under grafikken, der viser de 12 grupper i Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan.

Regionernes meget forskellige tal over henvisninger til gruppe fem viser ifølge Morten Freil fra Danske Patienter, at regionerne har fortolket Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området fuldstændig forskelligt.

Og det er et "kæmpe problem", mener han.

- Gruppe frem er ret bred, og derfor er der behov for, at Sundhedsstyrelsen skærper retningslinjerne, så vi sikrer, at de mest sårbare kommer til først, siger Morten Freil.

Overlæge forventer lige adgang til vacciner

På Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland finder ledende overlæge Stinne Kvist også de regionale forskelle problematiske.

Stinne Kvist arbejder på hospitalets afdeling for nyresygdomme og behandler blandt andet dialysepatienter og patienter, som er blevet nyretransplanteret.

- Jeg tænker, at de regionale forskelle må skyldes, at vi har opfattet opgaven forskelligt. Sundhedsstyrelsen har udstedt en opgave, der åbenbart har kunnet tolkes på forskellige måder, siger overlægen og tilføjer:

- Jeg har selvfølgelig en forventning om, at man får det udredt sådan, at patienter over hele landet får ligelig adgang til de vacciner, vi venter så meget på.

Region H: Vi har fulgt Sundhedsstyrelsens kriterier

Region Hovedstaden, som altså er den region, der har henvist suverænt flest særligt sårbare patienter i gruppe fem til vaccination, ønsker ikke at stille op til et interview.

Men i en mail til DR svarer formanden for Region Hovedstadens Vaccinations-Task Force, Jonas Egebart, sådan her på spørgsmålet om, hvorfor regionen har henvist 47.000 patienter til vaccination som en del af gruppe fem, selvom Sundhedsstyrelsen flere gange har oplyst regionerne om, at der i første omgang på landsplan kun vil være vaccinedoser nok til mellem 5.000 og 30.000 patienter i denne gruppe:

- Region Hovedstaden har på baggrund af Sundhedsstyrelsens breve og meddelelser til regionen bedt regionens læger om at udvælge patienter, der opfylder de sundhedsfaglige kriterier for gruppe fem. De patienter, der opfylder kriterierne, er afleveret til Statens Serum Institut.

Jonas Egebart understreger desuden på skrift, at det ikke er regionen selv, der udsender invitationerne til vaccinationerne, og at det derfor er sundhedsmyndighederne, der styrer, hvornår de indstillede borgere i regionen rent faktisk bliver tilbudt en vaccine.

Region Nordjylland: Man kan ikke sammenligne regioner

Heller ikke Region Nordjylland, der endnu ikke har henvist nogen særligt sårbare patienter til en vaccine i gruppe fem, vil stille op til et interview.

I et skriftligt svar oplyser Jan Nybo, overlæge og chef for covid-19-vaccinationsindsatsen i Region Nordjylland, at regionen havde planlagt at begynde at vaccinere patienter i gruppe fem i uge tre, men at regionen valgte ikke at indstille borgere i gruppe fem til vaccination, da der kom en melding om, at der ville blive leveret færre vacciner end planlagt.

- Borgerne blev heller ikke inviteret, da vi ikke vil sætte dem en vaccine i udsigt, som vi ikke har på hånden, lyder det blandt andet i mailen.

I mailen fremhæver overlægen også, at regionen har valgt at prioritere at give alle i regionen, der har fået første vaccinestik, indsprøjtning nummer to.

- Vi har sikret, at vi kunne vaccinere i bund med andet stik, så vi fik færdigvaccineret plejehjemsbeboere, plejehjemspersonale og udvalgt frontpersonale, og på torsdag starter vi som de første i landet med at vaccinere 85+årige. Så man kan ikke helt sammenligne på tværs af landet, skriver han.

Sundhedsstyrelsen på vej med nye retningslinjer

Hverken SSI eller Sundhedsstyrelsen har svaret DR på, hvordan vaccinerne til gruppe fem bliver fordelt, og om sundhedsmyndighederne prioriterer i indstillingerne, så vaccinerne til gruppe fem bliver uddelt ud fra en fordelingsnøgle mellem regionerne.

SSI har dog sendt DR et skriftligt svar, hvor der står, at:

”SSI drøfter visitationslisterne, herunder antallet af personer på visitationslisterne, med SST (Sundhedsstyrelsen red.) i lyset af antallet af vacciner, der er til rådighed. Hvis der er flere personer på de indsendte visitationslister, end der er vacciner til rådighed, beslutter SST (Sundhedsstyrelsen red.) hvorledes, der prioriteres i forhold til visitationslisterne. SSI foretager således ikke en selvstændig prioritering hverken i eller af de modtagne visitationslister.”

Sundhedsstyrelsen ønsker ikke at stille op til interview eller at svare på, om der sker en prioritering i visitationslisterne, inden der bliver sendt invitationer ud til patienterne i gruppe fem.

Styrelsen har dog tidligere erkendt overfor DR, at retningslinjerne for visitation inden for gruppe fem ikke er skarpe nok.

Sundhedsstyrelsen oplyser, at den i løbet af torsdag den 4. februar kommer med en klarere udmelding om, hvordan der skal prioriteres i henvisninger inden for gruppen af gruppe fem-patienter.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk