Hovedstaden i fælles trafikfront

Der er behov for handling meget hurtigt, hvis ikke trafikken i hovedstaden om få år skal bryde sammen. For første gang nogensinde går politikerne i hele hovedstadsområdet sammen om at anbefale en række langsigtede trafikprojekter.

Vi bruger flere og flere timer i kø på vejene i hovedstadsregionen.

Politikerne i Region Hovedstaden og de 29 kommuner i hovedstadsområdet er for første gang nogensinde gået sammen om et udspil til en trafikplan. Den skal sikre, at trafikken på hovedstadens veje og skinner kommer til at forløbe hurtigt og smidigt til gavn for både borgerne og erhvervslivet. Det skriver Berlingske Tidende.

Alle prognoser viser, at de nuværende investeringer ikke kan løse de trafikproblemer, regionen står overfor. Derfor er der behov for en langsigtet, visionær planlægning, der tager højde for, at der i fremtiden bliver langt mere trafik, både af hensyn til fremkommeligheden og til miljøet.

Det fælles udspil lægger op til massive forbedringer af veje og kollektiv trafik, både på tværs af regionen, til og fra Københavns centrum og ind og ud af regionen.

Trafik på tværs

To store tværgående projekter ligger højt på listen. Det er først og fremmest en letbane langs Ring 3, der skal fungere som forbindelseslinje på tværs af regionen til alle S-togslinjer.

Derudover er der forslag om at lave en Ring 5 med både tog- og vejforbindelse mellem Helsingør og Høje Taastrup.

Motorvejsnettet skal også udbygges, og så skal der bygges bro fra Helsingør til Helsingborg. Desuden skal der langt flere "parker og rejs"-faciliteter ved de trafikale knudepunkter, hvor folk kan stille bilen og fortsætte med kollektiv trafik.

Skal konkurrere med jyderne

Udspillet fra politikerne i hovedstadsområdet sendes nu til den kommission, der skal vurdere trafikinvesteringerne frem til 2030.

Hovedstadens politikere håber, at den historiske enighed vil give pote, når udspillet skal konkurrere med ønsker fra andre egne af landet, ikke mindst Jylland.

For mange hovedstadspolitikere har jyderne haft alt for stor succes med at tiltrække statsligt finansierede trafikinvesteringer, netop fordi politikerne i hovedstaden aldrig har kunnet nå til enighed om at satse på bestemte projekter.

- Nu er vi i hvert fald enige i hovedstadsregionen, og så må man håbe, at det bliver saglige og logiske hensyn, der tæller. Man får svært ved andre steder i landet at finde tilsvarende tunge og fagligt velbegrundede projekter, som vi nu lægger frem i hovedstaden, siger formanden for Region Hovedstaden, Vibeke Storm Rasmussen (S).