Hummelgaard: Regeringen vil ligestille medfædre med andre forældre

Regeringen skal 'gøre alt, hvad vi kan' for at ligestille forældre, siger Peter Hummelgaard.

- Det er ikke en god situation, og derfor ender det jo med, at jeg er enig i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Vi skal sikre medfædres rettigheder, siger Peter Hummelgaard. (Foto: Martin Sylvest © Ritzau Scanpix)

Det er "trist", at der kan være familier, hvor den ene forælder ikke har nogen rettigheder over barnet. Derfor skal mænd, der deler forælderskab over et barn, fremover ligestilles.

Sådan siger beskæftigelses- og ligestillingsminister Peter Hummelgaard om et borgerforslag, der vil sikre, at også medfædre får rettigheder over deres barn fra fødslen.

- Regeringen og jeg tager ønsket om ligestilling, ligeværd og medfædres rettigheder meget meget seriøst, siger Peter Hummelgaard i P1 programmet 'Ring til Regeringen'.

Det er regeringens mål, at medfædre skal ligestilles med de biologiske forældre.

- Vi arbejder for at fremme lige muligheder og rettigheder for LGBT+ personer, herunder medfædre, siger Peter Hummelgaard.

- Borgerforslaget rejser nogle væsentlige problemstillinger om medfædres rettigheder, som jeg grundlæggende har sympati for og er positiv over for at finde mulige løsninger på.

Hvis det bliver muligt for mænd at blive registreret som medfar, vil den anden mand kunne få del i forældremyndigheden og de pligter og rettigheder, der følger med. Det er allerede tilfældet for kvinder.

Forslaget har på rekordtid indsamlet de 50.000 støtter, der skal til for at skubbe debatten formelt ind i Folketingssalen. Men flere partier har allerede tilkendegivet, at de umiddelbart er positive. Det gælder Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative og Dansk Folkeparti.

Udfordring med rugemødre

Ministeren understreger, at regeringen ønsker at ligestille medfædre med andre forældre. Men han vil ikke udtrykke entydig opbakning til borgerforslaget, før der er fundet en løsning på, at nogle medfædre kan have fået deres barn gennem betalte rugemødre.

Det er i dag ulovligt at modtage eller give betaling for at være rugemor.

- Der, hvor det bliver rigtig svært og kompliceret er, at det ikke alene handler om medfædres rettigheder, men også i hvilken udstrækning, vi skal tillade at give rettigheder til fædre for børn, der er kommet til verden ved eksempelvis betalte rugemødre.

- Det er der, den svære diskussion ligger. Det er et dilemma, og det er det, der er kernen.

Når den ene far ikke har rettigheder over barnet, kan der opstå udfordringer ved sygdom, dødsfald og helt almindelige hverdagsgøremål omkring barnet. Medfaren kan adoptere barnet som sit stedbarn, når forældrene har boet sammen i toogethalvt år. Men indtil da står medfaren uden rettigheder.

- Det er ikke en god situation, og derfor ender det her jo med, siger han og starter på en ny sætning.

- Jeg er enig i, at vi skal gøre alt, hvad vi kan. Vi skal sikre medfædres rettigheder.

Også på det her punkt?

- Det synes jeg helt grundlæggende. Vi er bare nødt til at finde ud af, hvad vi stiller op med hele diskussionen om betalte rugemødre. Det har jeg ikke på nuværende tidspunkt et klart svar på.

- For på den ene side tillader vi det (rugemødre, red.) jo ikke, men på den anden side kan vi ikke tildele medfædre rettigheder uden på en eller anden måde at acceptere dets eksistens.

Så hvis I får løst de udfordringer, bakker I op?

- Ja, principielt er vi enige i at give medfædre rettigheder. Hvis vi kan få løst de andre udfordringer og få taget stilling til de meget komplicerede spørgsmål.

Enhedslisten bakker som flere andre partier op om borgerforslag. Partiets LGBT+ ordfører Pernille Skipper mener samtidig, at det bør være muligt at have mere end to forældre registreret. (Foto: Mads Claus Rasmussen © Ritzau Scanpix)

Risiko for konflikt

Ministeren siger flere gange, at der er en “række principielle og etiske overvejelser, som vi er nødt til at bruge noget tid på”. Udover rugemødre handler det også om muligheden for at registrere flere end to forældre.

Det ønsker blandt andet Enhedslisten. Det vil give mulighed for flere fædre, men samtidig sikre rettigheder for den person, der har født barnet.

- Hvis der skal være flere registrerede forældre end to, så vil det også øge konfliktrisikoen i forbindelse med opbrud i familien. Det kan skade barnet og alt muligt andet, siger Peter Hummelgaard.

- Det mener jeg ikke er en undskyldning for ikke at give medfar en større ret og ligeværd i familierelationen, men det skal vi også tage stilling til.

Peter Hummelgaard anerkender samtidig, at det lige så vel kan skabe konflikter, hvis den ene forælder ikke har nogen rettigheder over barnet. Det kalder han trist.

- Det triste er, at der kan være samlivsformer, hvor den ene partner ikke har nogen rettigheder.

Hør hele interviewet med ministeren 48 minutter inde i programmet her.

FacebookTwitter