Hvad skal der til for at blive mor?

Kunstig befrugtning eller adoption? Der er enorm stor forskel på de krav der stilles til forældre alt efter om de vil adoptere eller insemineres.

Det er meget sværere at adoptere et barn fra Kina end at få lov til at blive insemineret.

Men det er problematisk, da begge situationer handler om, hvorvidt man vil kunne være en ordentlig forældre eller ej, mener ledende overlæge fra Odense Universitetshospitals Gynækologiske Obstetriske afdeling.

At få børn er en menneskeret

Sådan lyder det fra Jane Kraglund, administrerende direktør på Odense Universitetshospital, der lige nu kritiseres for at give en par lov til at blive kunstig befrugtet med alvorlige psykiske problemer. Fem uger efter fødslen tvangsfjernede kommunen barnet, fordi forældrene ikke kunne tage sig af det.

Jane Kraglund anerkender dog, at der er undtagelser, og at denne sag kunne hospitalet godt have være foruden.

- Den er meget beklagelig, siger hun til DR Nyheder.

Derudover siger hun, at lægerne på hospitalets fertilitetsklinik har gjort alt efter bogen, men at problemet måske er i lovgivningen, hvis problemerne skulle være opdaget tidligere.

Alt for nemt

Ledende overlæge på selvsamme hospitals afdeling for Gynækologisk Obstetrik, Bjarne Rønde Kristensen er enig med direktøren, men slår det endnu hårdere fast, at hvis praksis ikke laves om, så er det nok ikke den sidste sag vi vil se.

- Det er desværre ikke en enestående sag. Vi kender lignende sager, tidligere dels fra vores egen fertilitetsklinik og det er det samme andre steder i landet, hvor vi bagud kan se, at de her forældre burde ikke være blevet forældre.

Problemet er, at lovgivningen er meget vag, når den definerer de krav, der både er til lægernes vurdering og de rettigheder, som lægen kan gøre brug af for at indhente det materiale, som burde være med i en vurdering af patienternes egnethed til at være forældre.

Adoption vs. kunstig befrugtning

Ønsker man at blive godkendt som adoptivforældre, skal man opfylde nogle generelle krav, såsom for eksempel, at man skal have samlevet med den, du ønsker at adoptere sammen med i mindst 2½ år, man skal være gift, boligen skal være egnet til at danne ramme for opfostring af et barn, man skal have en ren straffeattest og ens økonomi skal være i orden.

Samtidig skal man igennem en undersøgelse, hvor man vurderes ud fra forhold som alder, sociale forhold, helbred. Så vil man blive vurderet på ens baggrund, nuværende liv og forventninger til fremtiden i forhold til det at blive adoptivforældre.

I modsætning til disse regler, så skal personer, der vil kunstig befrugtes, kun igennem to led. Ens egen praktiserende læge, som skal henvise én videre til en fertilitetsklinik og så en tyve minutters aftale hos en læge fra klikken, som undersøge de fysiske forhold, taler om problem og behandling og sidst vurderer ud fra en subjektiv vurdering om man er egnet som forældre.

Gør som adoption

- Hvis man skal tage det alvorligt med en forældreegnethedsvurdering i forhold til kunstig befrugtning, så skulle man tage reglerne op, som i min vurdering snarere skulle ligne dem for adoption, lyder det fra overlægen.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk