Hvad sker der nu i ubådssagen: 9 spørgsmål til professoren

Ubådsbyggeren blev dømt til livstid og har anket sagen. Men hvad så nu?

Ubåden UC3 Nautilus bliver formentlig stående i Nordhavn i København lidt endnu. (Foto: © Mads Claus Rasmussen, Ritzau Scanpix)

Livstid. Sådan lød dommen i Københavns Byret i går over ubådsbygger Peter Madsen, som straks ankede sagen.

Så hvad sker der nu? DR Nyheder har spurgt Lasse Lund Madsen, som er professor i strafferet ved Aarhus Universitet.

Hvad sker der i ubådssagen nu?

Peter Madsen har anket til frifindelse. Det vil sige, at livstidsdommen ikke er endelig, og at han i princippet ikke er dømt endnu. Han kan derfor ikke overføres til afsoning. Nu skal sagen føres forfra i Landsretten, og indtil den sag begynder, sidder Peter Madsen varetægtsfængslet, ligesom han har gjort indtil nu.

Hvornår starter ankesagen?

Det er svært at sige, men alle sager, hvor folk sidder varetægtsfængslet, bliver prioriteret. Det er nemlig ikke meningen, at man skal sidde varetægtsfængslet for længe – tænk nu, hvis man bliver frifundet! Så hvis sagen kommer hurtigt for Landsretten, har det faktisk ikke noget med sagens spektakulære karakter at gøre.

Vil ankesagen være med de samme dommere og advokater?

Nej. Det er kun Peter Madsens forsvarer, Betina Hald Engmark, der vil være den samme. Hvis Peter Madsen vil, kan han også vælge en anden, men typisk fortsætter man med den samme forsvarer. I byretssagen bestod retten af en juridisk dommer, og to domsmænd. I landsretten har man opgraderet lidt, så det vil være tre landsdommere og tre domsmænd, der skal vurdere sagen.

Vil der være nævninge?

Nej, heller ikke. Peter Madsens valgte, at han ikke ville have nævninge i byretten, og så fanger bordet faktisk. Det står klart og tydeligt i loven, så selv hvis han skulle have skiftet mening, kan han ikke få et nævningeting i landsretten.

Skal hele retssagen føres forfra?

Ja, men dog med et lille ”men”. Man kan skære nogle hjørner af bevisførelsen, så det går lidt hurtigere. Formentlig vil man kun afhøre de centrale vidner igen, og nøjes med at læse de mere perifere vidners udsagn fra byretten op. Set udefra er det overraskende, hvor mange vidner man har kunnet kalde sammen til en sag om en forbrydelse helt uden vidner – 36 vidner i alt.

Kan der kommer nye vidner?

Ja, det kan der faktisk godt. I byretssagen måtte Peter Madsens ekskone udgå som vidne, fordi hun blev syg. Så hende kunne man godt forestille sig, at forsvaret vil forsøge at indkalde på ny. Man må også føre nye beviser, for i straffesager gælder et sandhedsprincip, hvor det centrale er, at retten bliver præsenteret for det fulde billede af sagen og vi sikrer, at sandheden kommer frem. Det handler grundlæggende om, at vi ikke vil risikere at sende uskyldige i fængsel, fordi alle relevante oplysninger ikke er kommet frem, for eksempel på grund af et vidne, der ikke blev hørt.

Peter Madsen skal betale sagsomkostningerne – herunder 247.075 kroner i omkostninger til sin forsvarer. Hvad, hvis han ikke har råd?

Vi ser jo ret tit, at kriminelle ikke ligefrem er de mest velhavende. I første omgang lægger staten ud for omkostningerne til forsvareren, og så har staten et krav om tilbagebetaling mod den kriminelle. Men det er ofte ikke det papir værd, det er skrevet på.

Er en livstidsdom for livet?

Ja, det er den. Men i praksis prøveløslader man de fleste indsatte efter 14-16 år. Alle livtidsdømte kan søge om prøveløsladelse efter 12 år, men der er jo ingen garanti for at få den. Politimorderen Palle Sørensen sad for eksempel fængslet i 33 år.

Hvad sker der med ubåden nu?

Politiet har konfiskeret den, men fordi Peter Madsen har valgt at anke, sker der ikke noget med den lige nu. Hvis han bliver dømt skyldig i landsretten, og landsretten også stadfæster konfiskationen, vil ejendomsretten tilfalde staten, og mon ikke staten vælger at hugge den op?

Video: Se, hvad forskellen er på tre typer straf for drab i Danmark