Hver 10. der mister dagpenge ryger på SU

De faggrupper, der i forvejen er bedst uddannet, tager mere uddannelse, når dagpengene slipper op.

De faggrupper, der vælger at uddanne sig, når retten til dagpenge slipper op, er dem, der allerede har en længere uddannelse, viser DR's analyse. (Foto: Mads Rafte Hein © DR)

Akademikere, sundhedspersonale med mellemlange uddannelser, journalister og magistre er de faggrupper, hvor den største andel vælger at uddanne sig, når dagpengene slipper op.

Det viser en gennemgang af de 41.000 danskere, der siden januar 2013 har mistet retten til dagpenge. Gennemgangen er foretaget af DR's Undersøgende Databaseredaktion.

- Det er velkendt, at det er de veluddannede, der efterspørger uddannelse, og det gør 3F'erne ikke, siger Thomas Bredgaard, der er lektor ved Aalborg Universitets Center for Arbejdsmarkedsforskning CARMA.

Ikke spild af ressourcer

Det er langt fra spild af ressourcer for samfundet, at dem der allerede har en uddannelse videreuddanner sig, siger Anders Bruun Jonassen, der er ph.d. i økonomi og forsker ved SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:

- Det er ikke et problem, at folk videreuddanner sig under en lavkonjunktur. I og med, at der er mangel på arbejdspladser, så er det jo ikke et spild af ressourcer, der ellers ville være blevet brugt andre steder. Tværtimod er det samfundsmæssigt set fornuftigt at opkvalificere arbejdskraften.

Men burde man ikke uddanne dem, der ikke har en uddannelse?

- Ideelt set er det måske rigtig nok. Men generelt er det jo ikke tilfældigt, hvem der tager en uddannelse, og hvem der ikke gør det. Det her er sikkert blot et tegn på, at dem der har flair for og interesse for at uddanne sig, de fortsætter med at gøre det, siger Anders Bruun Jonassen.

Få håndværkere og ufaglærte i uddannelse

Den a-kasse som har flest medlemmer, der, når dagpengene slipper op, vælger en uddannelse, som berettiger til SU, er Danske Sundhedsorganisationers a-kasse.

Godt 30 procent af dem, der siden januar 2013 har mistet retten til dagpenge, er i gang med en uddannelse.

A-kassen repræsenterer faggrupper som jordemødre, sygeplejersker og radiografer, der alle har en mellemlang videregående uddannelse i forvejen.

I gruppen af håndværkere, ufaglærte og chauffører – 3F'erne – er det kun syv procent, der vælger at tage en uddannelse, når dagpengeretten bortfalder. Det svarer imidlertid i antal personer til næsten 700.

Men hos 3F er man ikke overrasket over, at medlemmerne kan være svære at få i uddannelse.

- Mange af de 3F'ere, der falder ud, de er ufaglærte og har arbejdet i rigtig mange år. Når man så ser på, at de har været ude i det pulserende liv, så er det jo noget af en lønnedgang med en SU på 5.839 kroner. Da de fleste skal have brød i munden og betale husleje, så kan langt de fleste ikke klare sig for, hvad en SU kan bære, siger forbundssekretær Søren Heisel fra 3F.