Hver 10. svage ældre køber sig til hjælp i hjemmet

Langt færre får tildelt hjemmehjælp af kommunen end for ti år siden.

Ole Aastad kan ikke få hjemmehjælp og køber sig derfor til rengøringshjælp. Han har ikke selv luft til at gøre det, siger han.

Hver 10. svage ældre køber sig i dag til hjælp til praktiske opgaver i hjemmet. Samtidig må en stor gruppe af de svage ældre klare sig helt uden praktisk hjælp.

Det viser en ny rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE).

Antallet af svage ældre, der får offentlig hjemmehjælp til de praktiske opgaver i hjemmet er på ti år faldet markant fra 42,8 procent til 24,6 procent – det svarer til et fald på 42,5 procent: altså næsten en halvering.

Ifølge Tine Rostgaard, der er professor i velfærdspolitik hos VIVE, giver det en social slagside i hjælpen til de ældre.

- Det er især de ældre, som har en højere indkomst, der køber sig til hjælp, og her kan man så se, at der er en social slagside, fordi det jo ikke er alle, der vælger sådan en løsning. Sandsynligvis fordi alle ikke har råd til det, siger hun.

Svage ældre har ofte lav indkomst

Hun forklarer samtidig, at det i forvejen oftere er ældre, der gennem livet har haft en lav indkomst, der ender i gruppen af svage ældre med funktionsnedsættelser.

En af dem, der køber sig til hjælp, er 79-årige Ole Aastad fra Slangerup. Han har KOL, diabetes og er påvirket efter en blodprop i hjernen. Han har fået afslag på sin ansøgning om rengøringshjælp fra kommunen og køber sig derfor til det i stedet.

- Jeg har ikke luft til selv at gøre det. Jeg kan gå ti meter, så er jeg helt ødelagt.

Ole Aastad er en af dem, der køber sig til hjælp, fordi kommunen ikke vil tildele ham hjemmehjælp.

Han betaler nu 325 kroner i timen for at få gjort rent hver 14. dag. Ellers ville det slet ikke blive gjort, siger han.

- Det ville jo påvirke luften for mig. Det ville nok påvirke min KOL, hvis der ikke blev gjort rent.

Dansk velfærdsmodel er presset

Ifølge Ole Helby Petersen, der er leder af Center for Forskning i Offentlig-Privat Samspil på Roskilde Universitet, er den danske velfærdsmodel med universelle ydelser og hjælp kommet under pres.

Derfor sker der flere steder det, at nogle føler sig nødsaget til at købe sig til hjælp.

- Det kan ses som et udtryk for, at den skandinaviske velfærdsmodel kommer mere under pres, fordi der er flere, som skal have service, og der ikke er penge til, at alle kan få det.

- Det kan være udtryk for en gradvis forandring væk fra et universelt princip til en mere privat tilgang, hvor man i højere grad selv køber ydelserne, siger han.

Ældreminister Thyra Frank (LA) har ikke ønsket at stille op til et interview.

Facebook
Twitter