Hver anden muslimske friskole er under tilsyn

De mange tilsynssager mod muslimske friskoler skyldes det politiske fokus på området, mener friskoleforening.

Iqra Privatskole, der ligger på Ydre Nørrebro i København, har i første omgang fået frem til sommerferien 2018 til at rette op på en række kritisable forhold. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

På mindre end et år har to muslimske friskoler måttet lukke, efter at skolerne har fået frataget deres statstilskud. Et tilskud, der finansierer omkring 75 procent af skolernes drift.

Usikkerhed med økonomien, tvivl om undervisningens kvalitet og spørgsmålstegn ved, om eleverne blev forberedt på at leve i et samfund som det danske afgjorde skolernes skæbne. Senest har Iqra Privatskole på Nørrebro i København med nød og næppe klaret skærene, men er fortsat under skærpet tilsyn fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

En aktindsigt i de verserende tilsynssager, som DR Nyheder har fået, viser, at styrelsen har øjnene rettet mod flere af landets muslimske friskoler.

Af de 46 verserende tilsynssager tæller de muslimske friskoler sig nemlig for 20 af dem.

Flere skoler under skærpet tilsyn

Foreningen Danske Friskoler, der repræsenterer 337 af de omkring 550 frie grundskoler i Danmark, opgjorde antallet af muslimske friskoler til 29 i august 2017.

Siden er to lukket, og i dag er flere end halvdelen af de resterende 27 under enten et tematisk tilsyn, hvor det undersøges, om de lever op til det såkaldte frihed og folkestyrekrav, eller et økonomisk tilsyn, hvor der selvsagt er fokus på skolens drift.

Flere af skolerne er under begge typer tilsyn, og i en række tilfælde er de endda skærpet.

DR Nyheder har forsøgt at få en kommentar fra flere af skolernes ledere, men de har ikke ønsket at udtale sig, så længe tilsynet pågik.

Friskoleformand: Det er bemærkelsesværdigt

Formand for Danske Friskoler Peter Bendix erkender, at antallet af tilsyn blandt de muslimske friskoler er bemærkelsesværdigt.

- Men det kommer jo også af, at der er stor, politisk bevågenhed omkring dem, siger han.

- Fordi der er noget galt på en, to eller tre skoler, så er det ikke ensbetydende med, at alle skoler vil ende i samme situation.

Som eksempler på dette peger han blandt andet på rækken af lovstramninger og nye værktøjer til at føre tilsyn med, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har fået alene inden for det seneste år.

Undervisningsminister Merete Riisager (LA) mener også, at det er opsigtsvækkende, at de muslimske friskoler fylder så meget i statistikkerne. Men hun afviser dog, at den generelle opmærksomhed omkring skolerne skulle være forklaringen på, at de er særligt udbredte i tilsynssagerne.

- Styrelsen er meget ordentlig i sin måde at gå til opgaven på. Og de krav, som vi stiller om frihed og folkestyre, dem stiller vi til alle skoler, uanset hvilket værdigrundlag de leverer skole på, forklarer hun.

 • Styrelsen for Undervisning og Kvalitet ønsker ikke at stille op til interview omkring antallet af muslimske friskoler under tilsyn, men oplyser følgende:

 • ”Skolerne er udvalgt på baggrund af henvendelser fra kommuner, forældre, elever eller efter presseomtale, som styrelsen har vurderet kan vække bekymring om, hvorvidt skolen overholder frihed og folkestyrekravet.”

S: Krav til elevernes sammensætning

En del af tilsynssagerne mod muslimske friskoler handler om, hvorvidt de lever op til det såkaldte frihed- og folkestyrekrav. Altså om de lever op til kravet om, at de skal udvikle deres elever til at være en del af det danske samfund.

At det særligt er de muslimske friskoler, der holdes øje med på det felt, overrasker ikke Socialdemokratiets integrationsordfører, Mattias Tesfaye. Det bekræfter ham blot i, at der skal indføres krav til elevsammensætningen på fri- og privatskoler.

Helt konkret ønsker partiet, at etnisk danske elever skal udgøre flertallet af eleverne. På den måde kan man nemlig sikre, at de danske værdier er de dominerende, mener Mattias Tesfaye.

- De værdier bærer den danske befolkning jo rundt på, og de muslimske børn, som vokser op i Danmark, har også krav på at blive mødt af dem i hverdagen, siger han.

- Og der er det bare vores vurdering, at det ikke sker i praksis på de muslimske friskoler, og det synes vi er ærgerligt. For det frarøver de her børn muligheden for at tilegne sig de her værdier.

Samtidig vil Socialdemokratiet også give kommunerne anvisningsret til fri- og privatskolerne, så etnisk danske elever også kan møde elever med anden etnisk baggrund end dansk.

Venstre har tiltro til tilsyn

Forslaget om krav til elevsammensætningen får dog ikke opbakning hos Venstre.

Undervisningsordfører Anni Matthiesen peger på, at ideen med de frie grundskoler netop er, at forældrene har mulighed for at etablere eller vælge skoler på baggrund af forskellige holdninger eller værdier. Også religiøse.

De skal bare sørge for at overholde lovgivningen.

- Jeg har fuld tillid til, at de personer, der fører tilsyn, sikrer sig, at skolerne også lever op til de love og regler, vi har her i landet. Og det var egentlig også det, som var formålet med de stramninger, vi gennemførte.

Skoler under tilsyn

 • Det tematiske tilsyn, som styrelsen for øjeblikket gennemfører, har fokus på frihed og folkestyre-kravet og uafhængighedskravet i friskoleloven. Det betyder, at skolerne skal de skal udvikle deres elever til at være en del af det danske samfund samt være uafhængige af andre interesser.

 • København:

 • Sjællands Privatskole: Tematisk tilsyn + økonomisk og administrativt tilsyn

 • DIA Privatskole: Tematisk tilsyn + økonomisk og administrativt tilsyn

 • Al Quds Skole: Tematisk tilsyn

 • Salix Skole: Økonomisk og administrativt tilsyn (skærpet)

 • Iqra Privatskole: Tematisk tilsyn (skærpet) + økonomisk og administrativt tilsyn (skærpet)

 • Odense:

 • Al-Salahiyah Skolen: Tematisk tilsyn

 • Odense Privatskole: Tematisk tilsyn + økonomisk og administrativt tilsyn (skærpet)

 • Roser Skolen: Tematisk tilsyn

 • Aarhus:

 • Lykkeskolen: Tematisk tilsyn (skærpet)

 • Selam Privatskole: Tematisk tilsyn + økonomisk og administrativt tilsyn

 • Helsingør:

 • Helsingør Privatskole: Tematisk tilsyn

 • Hillerød:

 • Hillerød Privatskole: Økonomisk og administrativt tilsyn (skærpet)

 • Roskilde:

 • Ros Privatskole: Tematisk tilsyn

 • Slagelse:

 • Slagelse Privatskole: Økonomisk og administrativt tilsyn (skærpet)

 • Vejle:

 • Vejle Privatskole: Tematisk tilsyn

Facebook
Twitter