Hver anden sparepære går op i røg

Millioner af elsparepærer forurener omgivelserne med kviksølv, fordi kommunerne ikke får dem samlet ind til genbrug. Folk kender ikke ordningen.

Færre end hver anden elsparepære bliver indsamlet til genbrug. Resten går op i giftig røg. (Foto: asifthebes © stock.xchange)

En ordning, der skal begrænse forureningen med en af verdens farligste miljøgifte, er blevet en regulær fiasko, fordi danskerne tilsyneladende ikke kender ordningen.

Hvert år ryger hen ved to millioner kviksølvholdige elsparepærer op i giftig røg, selvom de burde være blevet genbrugt.

Landets kommuner får kun indsamlet godt halvdelen af de miljøfarlige pærer til genbrug.

Det betyder, at en stor del af pærerne ender i skraldespanden, hvilket er direkte i strid med et EU-direktiv om håndtering af elektrisk og elektronisk affald.

Går op i røg

Via skraldespanden ender pærerne i affaldsforbrændingsanlæggene, der sender kviksølvet med røgen ud i miljøet.

Ifølge en Gallup-undersøgelse, som lyskildebranchen har fået udarbejdet, går hele 43 procent af det giftige pæreaffald uden om de særlige containere på landets genbrugspladser. To tredjedele af de adspurgte siger, at de aldrig har hørt om en genbrugsordning

Derfor ender næsten hver anden pære i skraldespanden eller i glascontainere.

I dag sælges der årligt omkring fem millioner elsparepærer i Danmark. Forbruget ventes at stige stærkt i takt med, at det varslede EU-forbud mod glødepærer får virkning i medlemslandene. Det skriver Berlingske Tidende.

Facebook
Twitter