Hver femte danske muslim ønsker sharia-lov

Næsten hver femte muslim i Danmark så gerne sharia-loven indført i Danmark. En undersøgelse viser, at 18 procent af muslimerne i Danmark erklærer sig "enig" eller "helt enig" i udsagnet: "Sharia bør integreres i dansk lov."

Sharia-lovgivningen er flere hundrede år gammel og bygger på principper fra Koranen og beretninger fra profeten Muhammeds liv. (© stock.xchang)

Næsten hver femte muslim i Danmark så gerne sharia-loven indført i Danmark. En undersøgelse foretaget af analyse-instituttet Capacent for DR nyheder viser, at 18 procent af muslimerne i Danmark erklærer sig "enig" eller "helt enig" i udsagnet: "Sharia bør integreres i dansk lov." Sharia-lovgivningen er flere hundrede år gammel og bygger på principper fra Koranen og beretninger fra profeten Muhammeds liv.

Men opfattelsen af, hvad sharia er, fortolkes meget forskelligt af muslimer rundt om i verden.

I lande som Sudan, Nigeria og Iran betyder sharia-lovgivningen, at utroskab eller røveri kan føre til afhugning af hænder eller pisk. Samtidig er der regler, der stiller kvinder betydeligt dårligere end mænd, hvilket betyder, at kvinder kan blive nægtet retten til skilsmisse.

I flere vestlige lande er dele af sharia indført. Her i Danmark er det blevet muligt at optage såkaldte sharia-lån uden renter, og i Storbritannien er der oprettet såkaldte sharia-råd, der kan løse private tvister mellem muslimer.