Hver femte hjemmepleje får påbud efter tilsyn: Mette er vred, fordi faderen blev svigtet

Der er ingen undskyldninger for, at patientsikkerheden ikke er i orden, siger ældreminister.

Mette Ejby Pallesen sidder med sin far. I dag har han det godt, men sidste år glemte hjemmeplejen at tømme hans kateter, siger hun. Foto: DR

Mette Ejby Pallesens far har de seneste tre år fået besøg af hjemmeplejen dagligt, som skal sikre, at blæren bliver tømt, fordi han har kateter.

Men i november sidste år gik det galt.

Han havde ikke fået blæren tømt, og først efter indlæggelse i fem dage med en antibiotika-behandling overlevede han ifølge Mette Ejby Pallesen.

Han bor i Vejle Kommune, som efter denne sag fik en løftet pegefinger fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

I 2020 lavede styrelsen i alt 51 tilsyn i hjemmepleje og hjemmesygepleje og gav 10 påbud, fordi kommunerne ikke havde styr på journaler og medicin og dermed satte patientsikkerheden over styr.

Normalt laver styrelsen 150 tilsyn årligt, men tallet har været lavere i 2020 på grund af corona.

Et af de påbud ramte hjemmeplejen i det område i Vejle, hvor Mettes Ejby Pallesesns far bor.

- Jeg er vred. Hvis man har urin i blæren, som ikke kan komme ud, er det begrænset, hvor længe det kan ligge i blæren, før man bliver syg og i værste fald dør.

- Det er omsorgssvigt at lade en mand ligge på den måde, mener Mette Ejby Pallesen, som taler på vegne af sin far, fordi han ikke selv husker noget.

Hun er socialdemokratisk kandidat til byrådet i Vejle Kommune, og det er hendes mærkesag, at der skal være bedre vilkår for ældre i kommunen.

Påbud er alvorligt

Anette Lykke Petri, direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, understreger, at et påbud altid er alvorligt, fordi det er konsekvensen af en lang række fejl, der kan gå ud over patienterne.

- Hvis man kun har mindre fejl og mangler i en tilsynsrapport, så får man ikke et påbud, så der skal altså noget mere til for, at vi giver et påbud, siger Anette Lykke Petri.

Bjarne Hastrup, direktør i Ældre Sagen, kalder området for nedprioriteret, når hver femte hjemmepleje får påbud efter tilsyn.

- Det er et alt for højt tal. Det skal bringes ned, for det kan være et udtryk for, at mange medicinske patienter ryger ind og ud af hospitalerne. Og hvis ikke journalføringen er i orden, kommer de ældre på hospitalet med dehydrering eller med overmedicinering eller undermedicinering. Det kan undgås, siger Bjarne Hastrup.

Problemerne bliver ved

Da Styrelsen for Patientsikkerhed startede tilsyn med hjemmeplejen i 2017, var det også hvert femte tilsyn, der udløste et påbud.

Og allerede for tre år siden afdækkede DR Nyheder problemer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen.

Her blev daværende ældreminister Thyra Frank (LA) og sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) kaldt i samråd af Astrid Krag (S), der betegnede baggrunden for samrådet for “alvorlig.”

Ministrene indskærpede over for kommunerne, at de skulle få rettet op på sagen, men året efter fortsatte problemerne, hvor Styrelsen for Patientsikkerhed gav en række påbud, fordi tilsynsbesøg havde afdækket fejl og mangler ikke mindst med journalføringen.

I dag er Astrid Krag Socialdemokratiets social- og ældreminister og sidder nu med ansvaret.

- Der er ingen undskyldninger for, at patientsikkerheden ikke er i orden, siger hun.

Social- og ældreminister Astrid Krag (S)

Men hun understreger, at regeringen i den seneste finanslov har sat penge af til 1.000 flere medarbejdere og til at få løftet 1.000 ufaglærte til faglærte inden for hjemmeplejen.

- Jeg tror, det betyder noget, at vi sikrer, at der er medarbejdere nok i ældreplejen, og at de har de rette kompetencer, så derfor betyder det noget, om man lader pengene følge med, når der kommer flere ældre, siger Astrid Krag.

I Vejle Kommune er Anne Mette Lund velfærdsdirektør og dermed ansvarlig for det område, der har fået et påbud af Styrelsen for Patientsikkerhed, som handler om fejl i medicinhåndteringen og dokumentationen i journalerne.

Hun vil ikke udtale sig om den konkrete sag, men forsikrer, at kommunen tager det meget alvorligt, når den får et påbud.

- Det er et brud på patientsikkerheden, så det er noget, vi sætter mange ressourcer ind for at løse, siger hun.

Efter påbuddet har kommunen sat ind med ekstra ledelse, ekstra uddannelse og ekstra stikprøver.

- Det vigtige er, at vi lærer. At vi bliver dygtigere, så vi på den måde kan lave et bedre arbejde for borgerne. Engang imellem har vi nogle utrygge borgere, og dem må vi forsøge at have så grundig en dialog med som overhovedet muligt.

Hjemmepleje skal være trygt

Mette Ejby Pallesen fortæller sin historie i frustration over behandlingen af sin far.

- Jeg vil gerne have, at min far har det godt. Men jeg vil også gerne have, at alle andre ældre har det godt. Hjemmepleje skal være trygt. Det er det, vi som samfund satser på. Så kan det ikke passe, virkeligheden er en anden, siger Mette Ejby Pallesen.

Har du eller nogen af dine pårørende haft dårlige – eller gode – oplevelser med hjemmeplejen eller hjemmesygeplejen? Så hører vi gerne fra dig. Du kan sende en mail til gto@dr.dk.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk