Hver fjerde uegnet til at studere

Hver fjerde studerende på landets universiteter har så ringe et fagligt niveau, at de simpelt hen ikke egner sig til at studere, viser en ny undersøgelse. Overgangen fra gymnasiet til universitetet menes at være blevet for stor.

Hver fjerde studerende på landets universiteter har så ringe etfagligt niveau, at de simpelt hen ikke egner sig til at studere.Det viser en ny undersøgelse.

En af forklaringerne er, at overgangen fra gymnasiet tiluniversitetet er blevet for stor. Det mener Steen Beck fra DanskInstitut for Gymnasiepædagogik, som står bag undersøgelsen.

Stiller store krav

Fra gymnasiet er de vant tilfaste rammer og en rolig hverdag. Men som universitetsstuderendetræder de ind i en verden, hvor der kræves større selvstændighed ogstilles større krav.

- Tempoet er langt højere, og det giver ofte et chok. En storgruppe studerende vil hellere være elever end studerende. Det erderfor kun den ressourcestærke del af de studerende, der kan boltresig i universitetets mere frie rammer, siger Steen Beck.

De unge mangler redskaberne

Jakob Lange, der erstudiechef ved Københavns Universitet, genkender problemet:

- Det er et håndværk at kunne studere. Og mange unge i dag harikke redskaberne til at gå på universitetet. De mangler simpelthenat lære at stå op klokken 10 om morgenen og begynde at læse, sigerhan.

Rundspørge blandt 79 undervisere

Undersøgelsenbygger på en rundspørge blandt undervisere på Københavns ogSyddansk Universitet.

79 undervisere er blevet stillet en række spørgsmål om destuderende, og ifølge underviserne er niveauet blandt de studerendepå en lang række områder alarmerende ringe.

På spørgsmålet om de studerendes faglige niveau sigerunderviserne, at 25 pct. er for ringe, mens 25 pct. klarer detudmærket. Hele 41 pct. er for ringe til at forberede sig, ogomkring 40 pct. af dem er ude af stand til at arbejde sammen ogdeltager kun i ringe omfang i timerne.

Studerende: Systemet er uegnet til at tage sig afstuderende

Hos Danske Studerendes Fællesråd mener man ikke, at skylden skallægges på de studerendes skuldre. Talsmand for rådet, CamillaGregersen, mener, at der gennem de sidste få år er blevet skåret såmeget ned på ressourcerne til uddannelsessystemet, at det kræverutrolig ressourcestærke forældre at klare sig.

Formanden for Gymnasieskolernes Rektorforening, MarianneZibrandtsen, giver ungdomskulturen af i dag en stor portion afskylden for det lave niveau. Der er for megen fokus på at få detbedst mulige resultat med den mindst mulige indsats, og hun villeønske, at eleverne i højere grad ville springe over, hvor gærdet erhøjest.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk