Hver sjette kontrollerede landmand har ulovlige sprøjtegifte

NaturErhvervstyrelsen finder ulovlige sprøjtegifte hos stadig flere landmænd og gartnere. I 2014 fik hver sjette kontrollerede en indskærpelse eller en politianmeldelse for at besidde eller anvende ulovlige sprøjtegifte.

116 ud af 665 kontrollerede landmænd havde sidste år ulovlige sprøjtegifte stående. (Foto: © GRAFIK: Mads Rafte Hein)

Den 5. februar 2014. NaturErhvervstyrelsen er på uanmeldt kontrolbesøg hos en landmand ved Søndersø på Fyn. Kontrollørerne finder disse seks ulovlige sprøjtegifte i en kummefryser: Manex Flo, Derosal, Roundup 2000, Devrinol 45, Premilan og Refugon. Landmanden får en bøde på 10.000 kroner.

Sagen her er blot en af mange, som DR`s Undersøgende Databaseredaktion har fået aktindsigt i.

Data fra NaturErhvervstyrelsen viser, at hver sjette kontrollerede landmand i 2014 fik enten en indskærpelse eller blev politianmeldt for at opbevare eller anvende ulovlige sprøjtegifte.

- Der er desværre ikke tale om en enkelt svipser men om systematiske overtrædelser, når man finder de ulovlige gifte hos hver sjette landmand. Og det er alvorligt, fordi der i flere tilfælde er tale om nervegifte, som kan forvolde stor skade på udviklingen hos både mennesker og dyr, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Også Enhedslisten raser over statistikken.

-Det er dybt bekymrende, at Naturerhvervsstyrelsen på hvert sjette af deres kontrolbesøg møder en landmand, der har ulovlige sprøjtemidler stående eller decideret bliver taget i at anvende dem. Og det siger noget om, at der er dele af erhvervet, der er fuldkommen skruppelløse i deres jagt på højere udbytte, siger Enhedslistens miljøordfører, Maria Reumert Gjerding.

116 brød reglerne i 2014

2. juli 2014. NaturErhvervstyrelsen er på uanmeldt kontrolbesøg hos en gartner i Nordsjælland. Kontrollørerne finder blandt andet de ulovlige sprøjtegifte Pageant M, Torque og Warrant 700 WG. Gartneren får en bøde på 15.000 kroner.

Endnu en sag fra 2014, hvor NaturErhvervstyrelsens 665 kontrolbesøg hos avlere over hele landet udløste 70 indskærpelser og 46 politianmeldelser. Det svarer til, at 17,4% - eller mere end hver sjette – af avlerne fik indskærpelse eller politianmeldelse for at besidde eller anvende ulovlige sprøjtegifte.

-Det er et foruroligende højt tal, for der er jo en grund til, at disse sprøjtegifte er forbudt i Danmark. Hvis problemet virkelig er så stort, som tallene tyder på, så står vi med en meget alvorlig sag – både for naturen og folkesundheden, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.

Ministeren: Miljøstyrelsen skal indskærpe reglerne

Miljø- og Fødevareminister Eva Kjer Hansen reagerer skarpt på, at hver sjette kontrollerede landmand besidder eller anvender ulovlige sprøjtegifte.

-Det er ikke i orden, at landmænd opbevarer eller bruger ulovlige midler, og derfor bliver de alvorlige overtrædelser meldt til politiet, siger ministeren.

Hun har på baggrund af DR`s historier bedt Miljøstyrelsen om at minde erhvervet om, hvordan reglerne er.

-Jeg har nu bedt Miljøstyrelsen indskærpe over for erhvervet, at de skal få ulovlige sprøjtemidler væk fra hylderne, siger Eva Kjer Hansen.

Landbruget peger på, at der er flere indskærpelser end politianmeldelser.

-Vi opfordrer altid landmændene til at sikre, at de har styr på deres beholdninger af pesticider. Vi hæfter os ved, at langt de fleste overtrædelser er i den helt bagatelagtige ende, der kun giver anledning til påtale, siger Flemming Nør-Pedersen, direktør i Landbrug & Fødevarer.

Finder mere og mere

1.maj 2014. NaturErhvervstyrelsens kontrollører finder ved et uanmeldt kontrolbesøg hos en landmand ved Assens de ulovlige sprøjtegifte Boxer EC (20 liter) og Karmex (fem kilo). Landmanden får en bøde på 10.000 kroner.

Det er tilsyneladende relativt sjældent, at kontrollørerne – som her - finder store mængder ulovlige sprøjtegifte. I en del sager drejer det sig om mindre mængder på en liter eller to.

Men en sammenligning af NaturErhvervstyrelsens data fra 2012, 2013 og 2014 viser en stigning i antallet af tilfælde, hvor styrelsen ved sine kontrolbesøg finder ulovlige sprøjtegifte.

I 2012 fik 10,3 procent af de kontrollerede landmænd en indskærpelse eller en politianmeldelse for at besidde eller anvende ulovlige sprøjtegifte.

I 2013 gjaldt det 15,7 procent, og i 2014 som nævnt 17,4 procent – eller hver sjette landmand.

Enhedslisten mener, at fødevareministeren må træde i karakter.

-Ministeren må sørge for bringe bødeniveauet op på et niveau, som kan være med til at bremse denne foruroligende udvikling og eventuelt overveje, om man skal indføre andre sanktioner. Det kunne være, at man skal kunne fratages retten til at drive landbrug, hvis man gentagne gange overtræder lovgivningen, siger Enhedslistens miljøordfører Maria Reumert Gjerding.

Minister: Kontrollen er blevet bedre

Miljø- og Fødevareministeren mener, at kontrollen med området er blevet bedre, og at det er derfor, at flere og flere landmænd afsløres i at ligge inde med ulovlige sprøjtegifte.

-Kontrollen med sprøjtemidlerne er blevet bedre, og det har fået det her problem frem i lyset. Det tyder på, at mange landmænd ikke har nok styr på, hvad de må have på hylderne. Det er ikke i orden, siger Eva Kjer Hansen.

Landbruget tror, at færre landmænd i fremtiden vil blive taget i at besidde ulovlige sprøjtegifte.

-Vi arbejder løbende med at forbedre rådgivningen om opbevaring af pesticider. For eksempel har SEGES fornylig lanceret app’en KemiTjek, der gør det lettere for landmændene at kontrollere deres beholdninger af pesticider. Vi forventer, at vores indsats på området bærer frugt, så færre landmænd fremover får påtaler og bøder, siger direktør i Landbrug & Fødevarer, Flemming Nør-Pedersen.

Kontrollerer 2,7 procent

Danmarks Naturfredningsforening mener modsat ministeren, at kontrollen ikke er god nok.

NaturErhvervstyrelsen kontrollerede i 2014 blot 665 af de over 24.500 landmænd og gartnere, der indberettede deres sprøjtegiftforbrug til styrelsens elektroniske sprøjtejournalsystem. Det svarer til, at cirka 2,7 procent kontrolleres.

DR`s Undersøgende Databaseredaktions analyse af data fra NaturErhvervstyrelsen får nu Danmarks Naturfredningsforening til at foreslå væsentligt flere kontrolbesøg.

- Når man finder så megen ulovlig sprøjtegift ved blot at besøge 2,7 procent af de landmænd, som har indberettet til registeret, så synes jeg nok, at det vil være i hele samfundets tjeneste, at man fremadrettet aflægger langt flere kontrolbesøg, siger præsident for Danmarks Naturfredningsforening, Ella Maria Bisschop-Larsen.