Hver tredje dansker bryder loven

Hver tredje dansker kommer før eller siden i konflikt medloven. Det viser en ny stor kriminalitetsundersøgelse fraJustitsministeriet.

Hver tredje dansker kommer før eller siden i konflikt med loven.Det viser en ny stor kriminalitetsundersøgelse fraJustitsministeriet.

Det er alle, der er født i 1970, der har været under lup, og detser ikke for godt ud med lovlydigheden.

Omkring 30 procent af danskerne har været i konflikt medordensmagten - og så er fartbøder under 1000 kroner og cykeltureuden lys endda ikke regnet med.

Et højt tal

- Det er et ret højt tal, men det passer meget godt med tidligereundersøgelser, forklarer fuldmægtig i Justitsministerietsforskningsenhed Hanne Stevens.

Undersøgelsen har også vist, at personer, der har været forsinket ito eller flere år i folkeskolen, er overrepræsenteret med hele 60procent i gruppen af kriminelle.

Langt defleste debuterer som kriminelle, inden de fylder 20 år

Hversjette dømte er kvinde.

Hvis mankun ser på den grove del af kriminaliteten, så har knapt 13.000 -fortrinsvis mænd - fået en dom for overtrædelse af straffeloveneller den alvorligere del af færdselsloven inden de fyldte 32 år.Det svarer til 16 procent af årgangen.De kriminelle

Undersøgelsen viser, at unge, der har flyttet mange gange -eller været længe om at gøre folkeskolen færdig - er merekriminelle end andre unge.

Hvis man kun ser på den grove del af kriminaliteten, så harknapt 13.000 - fortrinsvis mænd - fået en dom for overtrædelse afstraffeloven eller den alvorligere del af færdselsloven inden defyldte 32 år. Det svarer til 16 procent af årgangen. Hver sjettedømte er kvinde.

Knap 71.000 personer, der alle fylder 34 år i år, indgår iundersøgelsen, som dermed er en af de største inden forkriminalitetsforskningen i Danmark. Men resultatet gælderformentlig også for de årgange, som ligger i nærheden af 1970,siger Hanne Stevens.

Indvandrerbaggrund uden betydning

Langt de fleste debuterer som kriminelle, inden de fylder 20 år.Herefter falder sandsynligheden for, at man tager hul på enkriminel løbebane.

Undersøgelser viser også, at det er lige meget, om folk harindvandrerbaggrund eller ej, når man ser på de mulige forklaringertil kriminalitet.

- Det tyder på, at det er de samme risikofaktorer tilkriminalitet, der gør sig gældende blandt danskere og blandtpersoner med udenlandsk baggrund, siger Hanne Stevens.

Undersøgelsen er et delresultat af et større forskningsarbejde,som endnu ikke er afsluttet eller offentliggjort. Derfor kantallene med tiden godt blive korrigeret en smule, men tendenserneer der ingen tvivl om, siger Hanne Stevens.

//xSrc='http://www.eplugs.net/plugs/GB2-A3D6L/showPlug.js?'+escape(location.href)+'&gb2Rnd='+Math.random(); document.write('

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter