Hver tredje europæer har nu allergi

Hver tredje europæer lever med en eller anden form for kronisk allergi. Det er lidt færre end frygtet for 10 år siden. Men allergi er en overset folkesygdom der rammer millioner, advarer eksperter.

For ti år siden spåede eksperter at allergi ville være et problem for hver anden europæer. Så galt er faktisk ikke helt gået. Tal fra EU-kommissionen viser, at det er hver tredje europæer, der i dag har allergi. Men det er slemt nok, siger danske eksperter.

Alene i Danmark har halvanden million en allergi.

- De nye tal er rigtig rigtig høje og de erhvervsmæssige allergisygdomme de stiger rigtig meget, siger Anne Holm Hansen, der er vicedirektør i Astma-Allergi Danmark.

Hun betegner tallene som alarmerende.

Jeanne Duus Johansen er centerleder og professor i det nationale Videncenter For allergi, der er oprettet af Miljøstyrelsen:

- Vi regner med, at omkring 40 procent af befolkningen har en eller anden type allergi. Altså enten høfeber, astma, øjenallergi, fødevareallergi, allergi i huden overfor kemiske stoffer, siger Jeanne Duus Johansen.

Spot på spådomme

DR.dk's Undersøgende Databaseredaktion sætter i dagene op mod nytår spot på ti år gamle spådomme om, hvordan verden ville se ud i dag. Redaktionen har faktatjekket 46 forudsigelser fra medierne i 2004-2005 om hvordan verden ville se ud i 2014. Og det er langt fra alle de mange spådomme, der er gået i opfyldelse.

For ti år siden forudså britiske læger, at halvdelen af Europas befolkning i år ville have allergi. Ifølge en EU-undersøgelse lider 150 millioner EU-borgere i dag af allergi. Det svarer til at hver 3. EU-borger lider af allergi.

- Det er helt urimeligt i et velfærdssamfund, at man fuldstændig underprioriterer store folkesygdomme. Allergi er en folkesygdom. Faktisk kan man også dø af allergi, siger Anne Holm Hansen fra Astma-Allergi Danmark.

- Det spænder meget vidt fra en lidelse hvor man ikke mærker så meget til det, til en sygdom der forringer livskvaliteten og arbejdskapacitet, til at være livstruende. Du har hele paletten, siger vicedirektør Anne Holm Hansen.

- Eksem er den hyppigst anmeldte arbejdsskade overhovedet. Det mest simple ved allergi er, at det du er i berøring med, det er det, du udvikler allergi overfor.

Allergiforskning bliver tabt på gulvet

Anne Holm Hansen advarer mod, at sygdommen bliver overset i sundhedsvæsenet:

- Området må ikke nedprioriteres så meget som det sker nu. Hele allergispecialet er jo nedlagt. Hvis allergien kunne få den prioritet i sundhedsvæsenet som reelt afspejler befolkningens sygdomsniveau, så ville det være en meget stor hjælp, siger Anne Holm Hansen.

Efteruddannelse af praktiserende læger og en forebyggende indsats mod for eksempel dårligt indeklima i skoler og på arbejdspladser er nødvendigt, mener Anne Holm Hansen, der frygter at sundhedsvæsenet er ved helt at tabe indsatsen mod allergi på gulvet:

- Der er ikke et samlet speciale der passer på allergien længere eller sikrer forskningen. Det er i den grad en trussel. Heldigvis har vi nogle meget dedikerede læger, som har dannet allergicentre tre steder i landet, hvor der også forskes, men det er helt bundet op på deres engagement i sagen – ikke på en myndighedsforpligtigelse i forhold til stat eller regioner. Og når disse læger går eksempelvis på pension, frygter vi, at forsvinder engagementet med dem. Det er en meget uholdbar situation og ikke rimeligt overfor alle disse mennesker, der har en eller flere allergiske sygdomme.

Tendens til at bagatellisere allergien

Professor Jeanne Duus Johansen fra Videncenter For allergi kritiserer, at forebyggelsen af allergi bliver svigtet:

- Der er måske en tendens til at bagatellisere det, selv om det har samfundsmæssigt store omkostninger.

- Allergi påvirker folks arbejdsevne. Der er folk, der bliver tvunget ud af deres erhverv, enten til arbejdsløshed eller til et andet erhverv, og der er folk der går på førtidspension. Andre er påvirket på deres arbejdsevne i meget højere grad, end de selv umiddelbart er klar over. Når det for eksempel topper i pollensæsonen. Der er mange effekter der ikke er direkte dødelige, men som er kroniske sygdomstilstande.

Svært at trænge igennem

- Inden for kemikalieallergi er der voldsom stigning inden for allergier overfor stoffer i hudplejeprodukter og kosmetik. Det er tredoblet inden for de sidste par år. Det er et direkte resultat af, at man begynder at bruge nogle stoffer, som faktisk er meget allergifremkaldende. Når stofferne først er introducerede, så er de meget svære at få væk igen.

Men det er svært at trænge igennem med en indsats mod de allergifremkaldende stoffer, fortæller Jeanne Duus Johansen. Hun nævner som eksempel hvordan EU-kommissionen i 2012 modtog videnskabelig dokumentation for skadelige stoffer i parfume. Indsatsen mod stofferne er siden blevet trukket i langdrag, fortæller Jeanne Duus Johansen.

-Kommissionen har besluttet at iværksætte en parallel proces som parfumeindustrien selv er blevet sat i spidsen for. De får nu lov til selv at køre store ekspertgrupper og skrive nye konklusioner, som kommissionen så vil tage stilling til om nogle år.

Facebook
Twitter