Hvert 10. offer for sexchikane på jobbet siger op: ’Det er meget bekymrende’

Befamling og blottelser på jobbet kan have alvorlige konsekvenser, viser ny undersøgelse.

- Hvis du piller ved min, vil jeg også pille ved din.

Den kommentar får en sosu-assistent jævnligt fra en borger, når hun vasker ham i skridtet.

Han er ofte nærgående over for hende, forsøger at komme til at røre hende, og siger, at han vil giftes med hende. Til sidst bliver det for meget, hun bryder sammen og må sygemelde sig i en periode.

En lastbilchauffør oplever flere gange om ugen, at andre bilister finder frem til hende på sociale medier og sender ’dick pics’. I dag kører hun uden navneskilt i forruden, og hun har gjort sine profiler på sociale medier så private som muligt.

Det er eksempler på seksuel chikane, som danskere fortæller, at de har oplevet på jobbet. Og oplevelserne kan have alvorlige konsekvenser, viser en ny undersøgelse, som Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) står bag.

Her angiver hver tiende, der har været udsat for seksuel chikane, at de som konsekvens har sagt jobbet op. Næsten lige så mange svarer, at de har meldt sig syge.

- Det viser, at problemet er omfattende. Ikke kun at sexchikane sker, men også at der for den enkelte er en meget høj pris at betale for, at andre ikke kan finde ud af at overholde grænserne, siger Majbrit Berlau, der er næstformand i FH.

I rundspørgen har danske lønmodtagere svaret på, om de har oplevet konkrete former for sexchikane, som for eksempel uønskede berøringer, nærgående kommentarer eller blottelser. Herefter har de svaret på, om de konkrete oplevelser har haft konsekvenser for dem.

Hyppigst har den seksuelle chikane haft psykiske konsekvenser som for eksempel mistet lyst til at gå på arbejde, stress, depression, ubehag og koncentrationsbesvær.

- Jeg er sådan set lige så bekymret for dem, der mister lysten til at gå på arbejde, men gør det alligevel og ikke forlader arbejdspladsen. For hvad sker der med dem?, siger Majbrit Berlau.

Sexchikane rammer unge hårdt

Særligt mange unge mellem 18 og 29 år svarer, at de har oplevet konkrete konsekvenser ved at blive udsat for seksuel chikane på jobbet.

- Det er meget bekymrende, at unge mennesker udsættes for sexchikane tidligt i deres arbejdsliv, og at konsekvenserne er så store, siger Majbrit Berlau fra Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

De unge er også den gruppe, hvor flest angiver, at de har oplevet sexchikane, viste en undersøgelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø for nylig.

- En af forklaringerne kan være, at status har en betydning, når vi taler om sexchikane. Unge har ofte jobs med lavere status, og kan derfor være mere udsat for det. Hvis man har mere autoritet i sit job, tyder sociologiske teorier på, at det er sværere for andre at udøve magt over én, forklarer Ida E. H. Madsen.

Hun er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og forsker i seksuel chikanearbejdsmarkedet.

Undersøgelsen fra Fagbevægelsens Hovedorganisation er spændende, mener Ida E. H. Madsen. Men hun peger samtidig på, at der findes ganske få videnskabelige undersøgelser af konsekvenserne ved seksuel chikane på arbejdet, som man kan holde rundspørgens resultater op imod.

Et nyt dansk forskningsprojekt arbejder netop med at skaffe mere viden om seksuel chikanearbejdsmarkedet. Projektet undersøger, hvordan man kan blive bedre til at måle, opspore og håndtere sexchikane:

- Udover at afdække omfanget af seksuel chikane på arbejdspladserne mere præcist, håber vi også at kunne hjælpe til, at man fremover bliver bedre til at tackle det, siger Ida E. H. Madsen.

Sexchikane skal stoppes

Der er behov for i højere grad at skride ind over for seksuel chikane på arbejdspladserne, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation.

Ni forskellige danske fagforeninger har tidligere opfordret til, at loven strammes, så arbejdsgiverne får et større ansvar for at forhindre sexchikane på deres arbejdspladser. Og det forslag bakker FH op om.

- Vi ønsker, at loven bliver lavet om, fordi det er arbejdsgiverne, der har magten til at ændre noget på arbejdspladserne, siger Majbrit Berlau fra FH.

Seksuel chikane skal tages alvorligt, og arbejdspladserne skal blive bedre til at forebygge og håndtere det, mener Pernille Knudsen, der er viceadministrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening.

- Alle arbejdspladser har til enhver tid en forpligtelse til at sørge for, at man har et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Og det betyder, at det hverken må være farligt eller ubehageligt for folk at gå på arbejde, siger hun.

Hun mener dog ikke, at en lovændring og et større ansvar hos virksomhederne er vejen frem. I stedet peger Pernille Knudsen på, at seksuel chikane skal italesættes mere på arbejdspladserne. Det kan for eksempel være i arbejdspladsvurderinger og medarbejderudviklingssamtaler, samt samarbejds- og sikkerhedsudvalg.

- Der er rig mulighed for at være meget tydelig om det her tema ude på arbejdspladserne, og det tror jeg, at man skal blive bedre til. Reglerne og redskaberne er der til at håndtere sexchikane, men de skal bruges endnu mere.

Har du været udsat for sexchikane på jobbet?

  • Har du været udsat for sexchikane på jobbet, kan du kontakte Arbejdstilsynets hotline om mobning og seksuel chikane på arbejdspladsen på tlf. 70 22 12 80.

  • Når du kontakter hotlinen, er du anonym.

  • Åbningstiden er: Mandag-torsdag kl. 8-15 og fredag kl. 8-14.

  • Hvis du er medlem af en fagforening, kan det også være en god idé at tage kontakt til din lokale afdeling.

Kilder: amid.dk, 3F, FOA og HK.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter