Hvert 5. barn udsat for vold i hjemmet

19 procent af københavnske skolebørn i 5.-9. klasse fortæller, at de har været udsat for vold hjemme i familiens skød.

Hvert femte københavnske skolebarn i 5-9. klasse har oplevet vold i hjemmet. (© Colourbox)

De bliver rystet eller rusket, slået med flad hånd, med knytnæve, sparket eller nevet hårdt. Københavnske skolebørn fra 5-9. klasse foklarer i en undersøgelse, at de har været udsat for vold inden for hjemmets fire vægge, skriver Politiken.

- Det er rystende og fuldstændigt uacceptabelt, siger borgmester for børn og unge Bo Asmus Kjeldgaard (SF) til Politiken.

Undersøgelsen blev bestilt af politikerne, efter at en lærer på Rådmandsgades skole på Nørrebro i foråret nærmest ved et tilfælde opdagede, at to ud af tre elever i hendes klasse oplevede vold i hjemmet.

Systematisk vold

Næsten hvert tredje af de voldsramte børn angiver, at de har fået mærker på kroppen efter slag, spark eller lignende. Og godt en tredjedel svarer, at de er blevet slået mange gange - det vil sige mere end ti.

Knap 3.000 københavnske skolebørn har udfyldt et elektronisk spørgeskema. Eleverne er udvalgt, så de er repræsentative for skolerne i København.

Undersøgelsen viser, at det står langt mere alvorligt til end hidtil antaget. Københavns socialborgmester Bo Asmus Kjeldgaard (SF) opfordrer derfor socialminister Karen Ellemann (V) til straks at få problemet undersøgt også i resten af landet.

Tidligere i år viste en landsdækkende undersøgelse af unges vilkår, at kun ganske få blev udsat for vold, og at unges etniske herkomst ingen forskel gjorde.

Vold i tosprogede familier

Den nye undersøgelse viser, at børn i de tosprogede familier markant oftere udsættes for vold end børn, som kun taler dansk med deres forældre. 27 procent af børnene med indvandrerbaggrund oplever at blive slået, men også i etnisk danske familier oplever 12 procent af børnene vold.

- Der er desværre rigtig mange med minoritetsbaggrund, der har en meget autoritær opdragelsesform, som det også var i Danmark i 1950'erne, siger den radikale politiker Manu Sareen til Politiken.

Han har gennem sit arbejde har haft nær kontakt med mange udsatte børnefamilier. Han tror på, at oplysning virker. Men advarer samtidig mod at tage de kulturelle briller på og ignorere volden, fordi den foregår i indvandrerfamilier.

Facebook
Twitter