Hvert sekund får en dansk gris klippet halen

97 procent af danske grise bliver halekuperet. Det sker, selv om handleplan har haft som mål at sænke antallet.

97 procent af de danske pattegrise får kuperet halen. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

Danske grise må nøjes med at slå en lille krølle på halen.

Trods mange års handleplaner og politiske hensigtserklæringer om, at markant færre pattegrise skal halekuperes, så klipper landmændene stadig halespidserne af.

En ny evalueringsrapport fra Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg konstaterer, at hverken myndigheder eller branche foretager systematisk registrering af, om besætninger har halekuperede svin eller ej.

Det hedder i rapporten: "Det vurderes, at der ikke er kommet væsentlig flere grise med intakte haler i de danske svinestalde siden sidste evaluering". Den viste, at 97 procent af alle grise halekuperes.

Det sker trods EU-forbud mod rutinemæssig halekupering af svin, der kun i visse tilfælde kan omgås.

I Dyrenes Beskyttelse kritiserer direktør Britta Riis, at loven ikke overholdes.

- Forbuddet mod rutinemæssig halekupering har været i kraft i over 20 år, og i den periode har flere end 500 millioner danske grise fået klippet halen af. Det skriger til himlen.

Dyrenes Beskyttelse har udregnet, at hvis 97 procent af alle danske grise mister halen, så svarer det til omkring en gris i sekundet.

Både Det Dyreetiske Råd og Den Danske Dyrlægeforening kritiserer halekupering.

Formand for Den Danske Dyrlægeforening Carsten Jensen påpeger dog, at selv om dyrene adspredes med ekstra halm og legetøj, så er det ingen garanti.

- Grise er intelligente dyr, og legetøjet bliver hurtigt kedeligt og så vender halebid tilbage, siger Carsten Jensen.

Administrerende direktør i Landbrug & Fødevarer Karen Hækkerup pointerer, at man arbejder hårdt på at finde løsninger på problemer.

- Dyrenes Beskyttelse er selv medunderskriver af handlingsplanen og ved godt, at der arbejdes seriøst med at finde løsninger på at undgå halekupering, siger hun.

/ritzau/

Facebook
Twitter