Hvidovre-skole barberer knap fem timer af skemaet

Det er et spørgsmål om faglighed og trivsel, understreger lederen på Risbjergskolen.

Sådan så skemaet for 6A på Risbjergskolen ud, inden skoleledelsen valgte at konvertere den understøttende undervisning til en ekstra underviser.

Risbjergskolen i Hvidovre er en af de skoler, der har valgt at udnytte en paragraf i Folkeskoleloven til at skære ned på antallet af timer.

Ved overgangen fra uge 2 til uge 3 fik eleverne markant mere tid til venner, familie og fritidsaktiviteter.

Men det er egentlig ikke det, der er målet.

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger ud over folkeskolens faste fag og emner. Eleverne skal i understøttende undervisning have mulighed for faglig fordybelse og for at arbejde bredt med deres evner og interesser.

Aktiviteterne i understøttende undervisning skal:
-Understøtte den faglige undervisning
-Styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.

Kilde: Undervisningsministeriet

- Vi har ikke gjort det her for at skære ned på antallet af timer. Det har ikke været det primære mål. Det handler om at styrke det faglige og trivslen for den enkelte elev, siger René Sjøholm, der er skoleleder på Risbjergskolen.

Konverterer timer til hænder

Han har - som en række andre skoleledere - valgt at droppe de timer, der er dedikeret til den såkaldte 'understøttende undervisning' for i stedet at have to lærere i nogle af de andre timer.

For eleverne i 6A på Risbjergskolen betyder det, at de har fire timer og 40 minutters mindre undervisning om ugen. Blandt andet er mødetiden rykket fra klokken 8 til 8.15.

Eleverne i 6A kan sove et kvarter længere, efter ledelsen på Risbjergskolen har skåret ned på antallet af timer.

Det er ikke mere end halvandet år siden, at antallet af undervisningstimer fik et nøk op som følge af folkeskolereformen.

Alligevel mener René Sjøholm, at det giver god mening at skære i timeantallet.

- Noget af det, der giver rigtig god mening i folkeskolereformen, er den understøttende undervisning, og vi har jo gjort det for at føre ressourcer ind i de øvrige lektioner, siger René Sjøholm.

Og den understøttende undervisning giver ifølge skolelederen endnu mere mening, når skolerne selv kan sætte ind, hvor der er mest brug for det.

- Vi ser på, om det giver mere mening at føre ressourcerne ind i nogle klasser, end det gør i andre, siger René Sjøholm.

De kortere skemaer er stadig nyt, og erfaringsgrundlaget er derfor sparsomt.

- Men de elever, jeg har talt med det om, siger, at det er blevet lettere at få hjælp i timerne, siger René Sjøholm

Gør ikke noget med kortere dage

Det kan godt være, at det primære mål på Risbjergskolen ikke har været at reducere antallet af undervisningstimer. Men det var elevernes ønske om en kortere skoledag, der satte tankerne i gang hos skoleledelsen.

I en trivselsmåling gav en stor del af eleverne udtryk for, at skoledagen var for lang, og at de var for trætte til at koncentrere sig i de sene timer.

- Skoledagen er blevet kortere, og det ser vi ikke som noget negativt, siger René Sjøholm.

Han valgte sammen med resten af skoleledelsen at ændre skemaet, efter Undervisningsministeriet den 13. januar via et brev mindede kommunalbestyrelserne om, at der var mulighed for at konvertere undervisningstimer til en to-underviserordning.