Hvor er de nye jægersoldater og frømænd? Svært at tiltrække flere aspiranter

Danmark skal bruge flere elitesoldater, men søgningen til de ekstremt skrappe optagelsesprøver er for lav.

DR Nyheder har helt eksklusivt fået adgang til at følge Jægerkorpsets patrulje- og aspirantkursus i to dage. Vi er med en dag i den første uge af det indledende patruljekursus og en dag en måned senere i aspiranternes sidste uge. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)

- Sørg nu for, at I kommer langt nok ud, så I ikke forstyrrer dem, der er herinde, siger patruljeføreren.

Han er klædt i mørkegrøn uniform, og med en stor rygsæk på ryggen og et gevær pakket vandtæt flydende foran sig er han i færd med at sende sin gruppe afsted på en udfordrende svømmetur over en bred å.

Patruljeføreren er en af de 50 nye håbefulde aspiranter, som i år har søgt ind som jægersoldat.

Men risikoen for, at han ikke gennemfører det meget hårde optagelsesprogram, er stor. Går det, som det plejer, er der nemlig meget få, der får den eftertragtede bordeauxfarvede baret. Symbolet på en jægersoldat.

- Vi kører vores rekruttering en gang om året, og der er typisk omkring 50 ansøgere. Af de 50 er det typisk mellem tre og otte, der bliver jægersoldater, siger rekrutteringsansvarlig ved Jægerkorpset, Flemming Brøndum.

Og det kan ende med at blive et problem, hvis Specialoperationskommandoen ikke lykkedes med at tiltrække og uddanne flere rekrutter end i dag.

 • En gruppe jægeraspiranter er samlet (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Øvelse under patrulje- og aspirantkurset i Jægerkorpset. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Gevær og oppakning har aspiranter med sig under patrulje- og aspirantkurset. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Chef for 3. Squadron og ansvarlig for rekrutteringen i Jægerkorpset, Flemming Brøndum. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
1 / 4

Elitesoldater som frømænd og jægersoldater skal nemlig i fremtiden spille en større rolle i terrorbekæmpelsen i Danmark.

Terrortruslen er gennem de senere år er blevet kategoriseret som "alvorlig" i Politiets Efterretningstjenestes rapporter, og den afspejler sig også i konkrete indsatser.

I efteråret 2019 blev 22 mænd anholdt i en koordineret antiterroraktion i Danmark, og i dette forår blev en mand anholdt grundet konkrete planer om at udøve terror i Danmark.

Og det er eksempler som disse, der er årsag til, at det ved det seneste forsvarsforlig i 2018 blev vedtaget, at Danmark skal have 50 procent flere specialoperationsstyrker frem mod 2023.

Specialoperationstyrkerne skal blandt andet samarbejde med Politiets Efterretningstjenestes, PET's, aktionsstyrke i Danmark, når det gælder terrorbekæmpelse i Danmark.

 • Jægeraspiranter under vandpassage i den tidlige sommer 2020. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • En jægeraspirant er klar til at passere en å med al sin opbakning pakket vandtæt flydende foran sig. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
1 / 2

Specialoperationskommandoen ønsker ikke at oplyse antallet af operative jægersoldater og frømænd. Det skal forblive hemmeligt af hensyn til operationssikkerheden, da antallet vil give modstandere en ide om Jægerkorpsets og Frømandskorpsets størrelse og kapacitet.

Tvivlsomt om man når rekrutteringsmålsætningen

Men det er altså ganske få aspiranter, der gennemfører. I 2018 fik fire mand titlen som jægersoldat, og fem personer blev jægersoldat i 2019, mens det for frømænd fordelte sig med syv mand i 2018 og seks mand i 2019.

Siden beslutningen om at øge antallet af elitesoldater blev taget, har antallet af aspiranter ikke rykket sig.

Major og ansvarlig for Jægerkorpsets patrulje- og aspirantkursus, der er adgangsgivende til den egentlige uddannelse til jægersoldat, Flemming Brøndum, mener, at kvaliteten er derude, men det er en meget svær opgave at tiltrække de unge mennesker.

- Det kræver, at der kommer en intensiv og målrettet indsats, der gør opmærksom på os og det, vi kan tilbyde. Først og fremmest et spændende job langt ud over det sædvanlige. Det skal vi blive bedre til at kommunikere, for at det kan lykkedes.

Jobbet som jægersoldat er omgærdet med en nærmest mytologisk status, og det kan være en del af årsagen til at få søger optagelse.

- Derfor er vi nødt til at gå ud og lave noget markedsføring og fortælle, hvad jægerkorpset er, hvad jægerkorpset laver, og hvad kræver vi af de unge, siger Flemming Brøndum.

 • Jægeraspiranter under den første uge af patrulje- og aspirantkursus. Her er de ved at øve sig i at pakke deres grej vandtæt, inden de skal på gennemføre en passage af en bred å, hvor det er nødvendigt at de svømmer over. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Aspiranter under gennemgang af øvelse under patrulje- og aspirantkurset. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • En af instruktørerne, der også er jægersoldat, er ved at gennemgå det næste, der skal ske. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • En patrulje af jægeraspiranter er ved at bevæge sig igennem skoven. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
1 / 4

For at nå målsætningen om 50 procent flere jægersoldater og frømænd, så skal antallet af ansøgere og nyuddannede jægersoldater og frømænd fordobles, da fratrædelser fra korpset også skal med i regnestykket.

Ifølge lektor hos Forsvarsakademiet Peter Viggo Jakobsen er det en vanskelig opgave at nå forsvarsforligets målsætning om få uddannet 50 procent flere elitesoldater.

- Så skal man i hvert fald være bedre til at rekruttere. Kigger man på, hvilke udfordringer Jægerkorpsets optagelse har haft, så kan man godt have sin tvivl om, hvorvidt man kan nå det mål.

En mulig løsningsmodel kan ifølge Peter Viggo Jakobsen være at justere på optagelseskravene og tage nogle flere aspiranter ind, end man plejer.

Så har mange aspiranter måske ikke det sædvanligt høje niveau, men så må uddannelsen bruge lidt mere tid på at træne dem op til det, der er nødvendigt for at kunne være operatør i Jægerkorpset eller Frømandskorpset.

Flemming Brøndum er major i Jægerkorpset og ansvarlig for patrulje- og aspirantkurset. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)

Samtidig lufter han tanken om, at man kan se på muligheden for at uddanne elitesoldaterne mere specifikt mod enkelte opgaver, så man får soldater, der er rigtig gode til nogle få ting, men stadig med en solid basispakke og god fysik.

- Det kan være en mulighed at se i den retning, så man får mere specialiserede specialstyrker, siger Peter Viggo Jakobsen.

Mulig løsning: Uden at slække på kravene

For forsvarsminister Trine Bramsen (S) er det vigtigt, at der kommer flere specialoperationsstyrker på dansk jord.

- Der er ikke nogen tvivl om, at den terrortrussel og det pres, som vi har set fra ekstreme, islamistiske grupper, har haft stor betydning for, at vi nu øger antallet af specialoperationsstyrker.

Forsvarsministeren kalder det helt afgørende, at Danmark holder blikket på de udfordringer, som terrorgrupperne giver, men hun er dog ikke klar til at slække på kravene til de unge aspiranter for at få flere til at søge og komme igennem nåleøjet.

- Det er vigtigt, at kompetencerne er i orden. Vi skal ikke begynde at sende nogen ud og løse komplekse opgaver, hvis de ikke er klædt på til det. Vi skal ikke optage for at optage, siger Trine Bramsen.

 • En af de grupper af jægersoldater, der allerede er tydeligt specialiserede, er finskytterne eller sniperne, som de omtaler sig selv. I forbindelse med adgangen til at være med på sidelinjen til Jægerkorspsets patrulje- og aspirantkursus har DR Nyheder også fået en meget sjælden adgang til at se, hvordan nogle af de færdiguddannede jægersoldater holder sig skarpe. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • En af dem har været jægersoldat i mere end 20 år. DR kalder ham X, da hans identitet er hemmelig af sikkerhedshensyn. - Jeg har været jægersoldat siden sidst i 90'erne, og i den periode har jeg været på skarp mission i cirka fem år, siger X. På denne dag er X og hans kollega en hel dag på skydebanen, hvor de skyder efter mål, der er ude over de 1.000 meter. De er nemlig begge to snigskytter eller snipere, som de selv kalder det. Det er deres rolle, når de er afsted på mission med andre jægersoldater. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Det kræver koncentration at være finskytte eller sniper, som de selv kalder det. - Vi er rigtig gode til det vi gør. Skyder vi i højderne, hvor luften er tynd, så rammer vi mål helt ude på 2600 meter, fortæller X. Han forventer, at han og kollegerne får nok af missioner at tage sig af i de kommende år. - Jeg tror helt sikkert, at vi vil blive brugt mere i fremtiden, siger X. Til de nye aspiranter har X en simpel opskrift på at blive jægersoldat. - Du skal have en god fysik selvfølgelig, og så skal du ville det. (Foto: Jonas © (c) DR)
1 / 3

- Jeg har tiltro til, at vi kommer derop antalsmæssigt. Om vi lige rammer det præcise antal, eller om vi først rammer det et år senere, betyder ikke så meget for mig, siger forsvarsministeren.

Jægerne: Specialister i antiterroraktioner

En måned efter DR Nyheder første gang var med på øvelse under patrulje- og aspirantkurset er der tre jægeraspiranter, der er faldet fra.

- Der var 20, da I var her sidst, og nu er der 17. Når vi rammer anden del af patrulje- og aspirantkurset, så begynder vi at sortere folk fra på baggrund af vores vurderinger også, siger Flemming Brøndum.

I det nordøstlige Jylland midt i en stor skov er de resterende aspiranter ved at gennemgå planen for en gidselbefrielsesaktion, der skal foregå senere. Et gidsel skal befries fra en konvoj af biler, der ifølge efterretningerne ankommer senere på den anden side af en lille dal tæt på opholdsstedet.

 • En jægeraspirant falder i med naturen under dette års patrulje- og aspirantkursus. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • En instruktør er ved at forklare, hvad der skal foregå i den næste øvelse i første uge af dette års patrulje- og aspirantkursus i Jægerkorpset. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Efter endt frokost har aspiranterne vurderet, at det var tid til at tørre støvler og strømper i varmen fra bålet. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Jægeraspiranter under en øvelse. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
 • Det kræver en god fysik at blive jægersoldat. Både en god kondition og en stærk krop rent muskelmæssigt. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
1 / 5

- De første renser førerhuset, og der forventer jeg ikke at se VIP'en, siger aspiranten, der gennemgår den kommende øvelse.

Papirer, grene og andre genstande indgår i aspirantens gennemgang af planen, som der er skitseret på jorden ved hjælp af de mange genstande. Imens står en håndfuld instruktører lidt tilbagetrukket og følger med i gennemgangen. Blandt dem er Flemming Brøndum. Indimellem stiller instruktørerne opklarende spørgsmål til aspiranternes taktik.

- Alt, hvad vi ikke når efter de 20 minutter, der vil vi bare holde sikring på og så iværksætte ødelæggelse, slutter patruljeføreren gennemgangen.

Briefingen slutter, og der uddeles hurtigt opgaver som afhenting af vand, nedpakning af landkort og oprydning omkring bålpladsen, hvor aspiranterne kort forinden har indtaget deres frokost tilberedt over bål.

Om nogle timer vil de lave en generalprøve af gidselbefrielsesaktionen. I nat vil den egentlige øvelse foregå, hvor et gidsel skal befries fra gidseltagere i en bil. Om alle aspiranterne klarer aftenens øvelse er muligt, men en ting er så godt som sikkert. De bliver ikke alle jægersoldater.

Jægeraspiranter på øvelse i den tidlige sommer 2020. Aspiranterne skal befri et gidsel, der bliver fragtet i en bil. (Foto: Jonas Gravgaard © (c) DR)
Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk