Hvor meget afgør afstanden til café eller skinner huspriserne?

Vær med når resultaterne af den største kortlægning af byrummets betydning for boligpriserne i Danmark bliver afsløret over middag.

Din lejlighed eller dit hus kan for eksempel stige op til ti procent, hvis boligen ligger i nærheden af grønne parker. (Foto: © Bax Lindhardt, Scanpix)

Din lejlighed eller dit hus kan stige op til ti procent, hvis boligen ligger i nærheden af grønne parker, fire procent hvis der er masser af butikker eller en station i nærheden. Mens den falder 15 procent, hvis jernbanen er lige ved siden af din lejlighed eller dit hus.

Det viser en ny undersøgelse, som offentliggøres torsdag kl. 13.

60.000 ejendomshandler og hundredvis af variabler er blevet analyseret og forklarer op til 90 procent af boligprisernes variation. Det kan betyde et vendepunkt for dialogen mellem kommuner, entreprenører og investorer om, hvilke værdier, der er i spil i byudviklingen.

De ti tommelfingerregler1. Værdien af et hus stiger med op til 10 procent i gennemsnit for hver ekstra 10 hektar park eller bynært naturareal, der findes indenfor en gåafstand på 500 meter og med op til procent for hver 10 hektar mellem 500 og 1.000 meters gangafstand.

2. Nærhed til kysten øger en boligs værdi med 15-30 procent for dem, som ligger tættest på kysten.

3. Mangfoldighed i butikslivet øger værdien af boliger med 2-4 procent for hver 10 nye brancher der findes indenfor en gåafstand på 1000 meter.

4. Værdien af et hus falder med 1-4 procent for hver bar, cafe og lignende der findes indenfor 100 meters gangafstand.

5. Værdien af en lejlighed i metropolområderne falder med 0,3-1 procent for hver bar, cafe og lignende der findes indenfor 100 meter i gåafstand.

Tæt på metro og tog

6. Nærhed til stationer banker en boligs værdi op med op mod 4-8 procent for de boliger, der ligger tættest på stationen. Effekten klinger kun langsomt af mod nul omkring 1.500 meter fra stationen.

7. Nærhed til Metro-station forøger boligernes værdi med 5-7 procent, men kun indenfor de nærmeste par hundrede meter omkring stationen.

8. Støj reducerer en boligs værdi med op til 2 procent ved et niveau på omkring 60 dB til op mod fem gange så meget, altså ti procent ved 70 dB. I nogle tilfælde kan effekten være over 20 procent ved niveauer over 75 dB.

9. Nærhed til jernbaner reducerer - ud over støjeffekten - boligers værdi med op mod 10-15 procent tættest ved jernbanen. Den negative effekt aftager jævnt mod nul allerede cirka 100 meter fra jernbanen.

10. Nærhed til motorveje og store veje reducerer - ud over støjeffekten - boligers værdi med op mod 7-10 procent for boliger tættest på, og effekten aftager jævnt mod nul omkring 300-400 meter fra vejen.

Tørre tal fra undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af blandt andet Naturstyrelsen, Københavns Universitet og en række kommuner i hovedstadsområdet og i Østjylland.

Formålet med undersøgelsen er, at byplanlæggere kan bruge den til fremtidens byplanlægning herunder muligheden for at få boligområdets værdi til at stige via fokuserede investeringer i byudvikling.

Der er analyseret 60.000 ejendomshandler, hvor der er stillet skarpt på, hvordan byrummet omkring boligerne har påvirket salgsprisen.