Hvorfor er 80 tons fisk i Jyllands næststørste sø døde?

Fisk med en samlet vægt på omkring 80 ton er døde i Jyllands næststørste sø, Filsø, efter iltsvind.

80 tons døde fisk i Filsø i Jylland (Foto: Åge V. Jensens Naturfond)

En miljøkatastrofe i Jyllands næststørste sø, Filsø, har medført stor fiskedød. Et hold forskere fra Københavns Universitet har netop fastslået, at 80 tons fisk er døde i den 400 hektar store sø grundet iltsvind.

Ifølge Theis Kragh, lektor på Ferskvandsbiologisk Laboratorium ved Københavns Universitet, skyldes iltsvind i søen en kombination af forskellige faktorer.

- Klimaforandringerne med varmere vejr og mindre nedbør, men nedbør i voldsomme mængder, kombineret med landbrugets udledning, og den måde området er drænet på, siger Theis Kragh.

Naturfredningsforening: Landbrugets skyld

Det ekstreme vejr og klimaet bærer en del af skylden, mener Maria Reumert Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Men hun peger også fingre af landbruget, som hun mener bærer den største del af skylden.

- Katastrofen skyldes landbrugets alt for store forurening. De negative konsekvenser ved forureningen bliver forstærket, når vejret er så ekstremt som i øjeblikket, siger hun og tilføjer:

- Det er en virkelig alvorlig og hjerteskærende katastrofe, der har ramt vores natur i en af Danmarks søer. Det er knap fem års meget omkostningsfuld naturgenopretning, der er gået tabt, og det går fortvivlende hårdt ud over vores fiskebestande.

Søen blev til bage i 2012 genskabt i et stort naturgenopretningsprojekt, og søen var indtil for få dage siden en af de søer i Danmark med flest fiskearter. Søen er ligeledes en af de søer med den bedste biodiversitet i forhold til vandplanter.

Men det kræver jo, at det regner, før man kan skyde skylden på udvaskning fra landbruget, og det har jo immervæk ikke regnet synderligt meget denne sommer. Hvorfor siger I, at fiskedøden er landbrugets skyld?

- Det var lige præcis det, der skete for et par dage siden. Der kom et pludseligt, kraftigt regnskyl. Der er ingen tvivl, det er uden for enhver diskussion, at det er landbruget, der er skyld udvaskningen af næringsstoffer til søen, svarer Maria Reumert Gjerding.

Ikke udelukkende landbrugets skyld

Theis Kragh forklarer, at man ikke så direkte kan skyde skylden på landbruget. Han siger, at da det organiske materiale nåede ud i søen, begyndte bakterier at nedbryde det. Den proces brugte al ilten i vandet, og fiskene bukkede gradvist under.

- Hvad angår fiskelivet, er området tilbage ved nul, siger han.

Iltsvindet i søen skyldtes den store mængde af organisk materiale, der er blevet udvasket. Det organiske materiale har brug for ilt for at blive nedbrudt, og derfor faldt iltindholdet markant med 40 procent på 12 timer, og det medførte af største delen af søens fisk døde.

- Selv om iltniveauerne siden skybruddet har normaliseret sig, kan begivenheden få indflydelse på økosystemet i lang tid, siger Theis Kragh.

DR Nyheder har anmodet om en kommentar fra langbrugets brancheforening Landbrug og Fødevarer. De har afvist at kommentere på kritikken fra Danmarks Naturfredningsforening, førend de har undersøgt den faglige baggrund for fiskedøden i søen.

Artiklen er opdateret, fordi det fremgik, at Danmarks Naturfredningsforening mente, at der var tale om udvaskning af kvælstof til søen. Det er ikke korrekt. Derfor er det rettet til næringstoffer.