I dag bliver opholdskrav til virkelighed: Men lempede krav redder kun en fjerdedel

Nye oplysninger fjerner de fleste grunde til at indføre opholdskrav for dagpenge, mener kritikere.

Nye oplysninger fjerner ifølge Danske A-Kasser grundlaget for Troels Lund Poulsens (V) opholdskrav, som et flertal af Folketinget formentlig vedtager den 20. december 2018. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Et flertal i Folketinget vedtager torsdag - efter alt at dømme - et lempet opholdskrav, der skal værne om retten til danske velfærdsydelser.

Men nye tal viser, at lempelserne kun hjælper under en fjerdedel af de 10.900 personer, der stod til at blive ramt af regeringen og Dansk Folkepartis oprindelige lovforslag.

Var loven virkelighed nu, ville 8.300 personer blive ramt ifølge Beskæftigelsesministeriet. Det er 2.600 færre. Men stadig for mange, mener Enhedslisten beskæftigelsesordfører.

- Det er temmelig arrogant, når ministeren siger, at de mennesker ikke bliver berørt, fordi de fleste er i arbejde. Men når de tusindvis af personer vågner efter en forhåbentlig god nytårsaften, skal de nu opleve, at de har mistet dagpengeretten og skal gå i frygt for at blive syge eller miste deres arbejde, siger Finn Sørensen (EL).

Ingen begrundelse for misbrug

Sammen med regeringen vil Dansk Folkeparti indføre et såkaldt opholdskrav for ret til dagpenge. For at kunne modtage dagpenge skal man i 7 ud af de seneste 12 år have opholdt sig i Danmark eller et andet EU/EØS-land. Uanset om man i hele perioden har betalt til en dansk a-kasse.

Opholdskravet var først på 7 ud af 8 år, men blev sidste uge lempet, således danske statsborgere nu har mulighed for at bo og arbejde op til fem år i udlandet uden at miste dagpengeretten i Danmark.

Ifølge Beskæftigelsesministeriet er godt en tredjedel - 29 procent - af personerne fra tredjelande, som opholdskravet vil ramme, i Danmark for enten at arbejde eller studere.

Ny analyse: Antallet falder allerede

Kort før torsdagens afstemning viser en ny analyse fra Danske A-Kasser desuden, at antallet af tredjelandsmodtagere i forvejen er faldende - samtidig med, at antal beskæftigede fuldtidspersoner i samme gruppe er steget med 48 procent.

Dermed - mener en af lovforslagets kritikere - har regeringen og Dansk Folkeparti ikke grundlag for at vedtage en lov, der med egne ord vil forhindre 'personer fra tredjelande' i at 'rejse til Danmark, blot for at få ydelser', som der står i lovforslagets betænkning.

- Beskæftigelsesministeren står nu tilbage i al sin nøgenhed. Konklusionen på det hele er, at regeringen angriber dagpengesystemet under påskud af, at udlændinge misbruger det. Men det er åbenbart bare en dårlig undskyldning for at forringe vilkårene for helt almindelige lønmodtagere, siger beskæftigelsesordfører Finn Sørensen (EL).

Analyse: Flere europæere hæver dagpenge

Samme analyse viser desuden, at der siden 2015 har været langt flere europæere, der får danske dagpenge, end der er dagpengemodtagere fra tredjelande.

- Loven rammer stadig rigtig mange danskere helt urimeligt. Samtidig rammer den udlændinge, der har fået et arbejde og er blevet selvforsørgende. De skal nu takkes med at få frataget deres forsikring mod arbejdsløshed, som de i forvejen selv har optjent, siger Verner Sand Kirk, direktør for brancheforeningen Danske A-Kasser, der står bag analysen.

Lovforslaget træder gradvist i kraft frem mod 2021. Efter årsskiftet skal man have opholdt sig inden for EU i 5 af de seneste 12 år.

Det er det indledende opholdskrav, der vil ramme 8.300 personer fra årsskiftet. Af dem er 27 procent ifølge Beskæftigelsesministeriet danske statsborgere.

Minister lodret uenig i kritikken

Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) har ikke meget til overs for kritikken, som han kalder 'hundrede procent forkert' og 'mod bedrevidende'.

Han hæfter sig ved tallene, der viser, at forslaget i 83 procent af tilfældene rammer tredjelandsborgere, og at det reviderede lovforslag reducerer antallet af ramte danskere fra 1750 til 550.

- Langt færre danskere bliver omfattet af opholdskravet end ved det forslag, der tidligere var på bordet, så Finn Sørensen vælger bevidst at bruge forkerte tal, fordi han er imod regeringens forslag, siger Troels Lund Poulsen.

Også kritikken fra Danske A-Kasser bliver fejet af bordet. Troels Lund Poulsen mener, at det er helt fair at fratage dagpengeretten for udlændinge, selvom de har arbejde og er selvforsørgende.

- Det er sund fornuft og også meget fair, at tredjelandsborgere får sværere ved at få danske dagpenge, siger ministeren.

Facebook
Twitter