I Frederikshavn begynder børnene i skole fire gange om året

Det kaldes rullende skolestart og er blevet indført for at mindske antallet af skoleudsættelser.

En rundspørge foretaget af DR Nyheder til samtlige danske kommuner viser, at tre ud af fire at de børn, der udsætter skolen, er drenge. (© dr)

I august, i november, i februar og i maj.

Der er skolestart fire gange om året i Frederikshavn Kommune.

- Det foregår sådan, at man starter i skole hos os i det kvartal, man fylder seks år, siger Kari Drengsgaard, der er afdelingsleder på Hørby Skole, som ligger i kommunen.

Derfor er der ikke klasser, som udelukkende består af 0.-klasseelever. Nu består klasserne af børn fra både 0., 1. og 2. klassetrin.

Og når et nyt barn fra en af kommunens børnehaver begynder i skole, får det en ældre elev som "makker", der kan hjælpe barnet i den første skoletid.

- Makkeren ved, hvad det vil sige at gå i skole og kan hjælpe med nogle praktiske og faglige ting, forklarer Kari Drengsgaard.

- Fagligt har det været positivt, at de nye 0.-klasser er rullet i skole på forskellige tidspunkter. Det betyder, at vi har en stor gruppe af børn i de nye 0.-klasser, der allerede kunne læse før jul, tilføjer hun.

Ville nedsætte skoleudsættelser

Den såkaldte rullende skolestart blev indført sidste år - blandt andet for at mindske antallet af skoleudsætter, hvor et barn starter i skole et år senere, fordi pædagoger og forældre vurderer, at det ikke er skoleparat.

- Det politiske ønske var, at man i langt højere grad kunne møde det enkelte barn, der hvor det var og få skabt en struktur, hvor antallet af skoleomgængere og skoleudsættelser kunne falde, siger Vibeke Post Madsen, der er skolechef i Frederikshavn Kommune.

En ny rundspørge, som DR Nyheder har lavet, viser, at fem procent af de børn, der i år skulle starte i skole, er blevet skoleudsat.

I Frederikshavn Kommune har 33 børn i år udskudt skolestarten. Inden den rullende skolestart blev indført, var det omkring 45 om året, fortæller Vibeke Madsen.

- Men den store forskel er antallet af måneder, de er blevet skoleudsat. Tidligere var det et år, men nu bliver børnene i gennemsnit udsat i fire og en halv måned, forklarer hun.

Flere er skoleparate

Og den rullende skolestart vil også på lang sigt gavne børnene, mener professor Stig Broström fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

- Man slipper for det problem at have for unge børn i skolen - børn som så at sige bare skal starte i skolen, fordi de er født i det kalenderår. Når man fylder seks, er det mere sandsynligt, at man er skoleparat, siger han og fortsætter:

- De får langt mere ud af livet i børnehaveklassen, og det gavner skoleuddannelsen på lang sigt.

Rundspørgen, hvor 92 kommuner har svaret, viser, at flest drenge bliver skoleudsat.

Tre ud af fire af alle de børn, der venter med skolestart, er drenge.

Facebook
Twitter