I Køge får pædagogerne betalt forberedelsestid: 'Det er som et kinderæg af gode effekter'

Også Furesø har succes med at give pædagoger betalt tid bag skrivebordet til at forberede og planlægge deres arbejde.

Trine Stampe har fået timer til at forberede sig som pædagog. Dermed er hun gået fra 34 timers arbejde om ugen til 37 timer i Børnehuset Hop-La i Borup i Køge Kommune.

Hvordan hænger mere tid bag skrivebordet i børnehaver og vuggestuer sammen med mere nærvær med børnene?

Det har de svaret på i Køge. Som en af landets første kommuner har de i et forsøg givet pædagogerne op til tre timers arbejdstid om ugen til forberedelse og planlægning af deres arbejde.

Forsøget har blandt andet fundet sted i Børnehuset Hop-La i Køge, hvor Trine Stampe er ansat som pædagog. For hende har den øremærkede tid til skrivebordsarbejde betydet, at hun kan være mere til stede, når hun er sammen med børnene.

- Forberedelsestiden gør, at vi pædagoger kan være mere nærværende med børnene, fordi vi ikke skal stjæle tid til at planlægge og evaluere fra tiden, vi har med børnene, siger hun.

Derudover har ordningen også gjort det lettere for pædagogerne at bemærke og prioritere børn i udsatte positioner, oplever Trine Stampe.

- Vi har bedre greb om børnegruppen, og vi har fået bedre mulighed for tidligt at få øje på børn i begyndende mistrivsel, siger hun.

Trine Stampe har fået meget ud af sin forberedelsestid. - Det, jeg elsker ved pædagogjobbet, er netop muligheden for at nørde med pædagogikken og diskutere, hvordan vi gør det bedst fagligt, og det kan vi virkelig gøre nu (Foto: © Lukas Klarlund, (c) DR)

Flere deltidsansatte er gået op i tid

Forsøget blev sat i værk i foråret for at gøre arbejdet som pædagog mere attraktivt. Det er man tilsyneladende lykkes med.

Trine Stampe arbejdede før 34 timer om ugen og er efter forsøget med forberedelsestid gået op i tid til 37 timer om ugen. Det ville hun ikke have gjort, hvis det ikke var for forberedelsestiden.

- Det, jeg elsker ved pædagogjobbet, er netop muligheden for at nørde med pædagogikken og diskutere, hvordan vi gør det bedst fagligt, og det kan vi virkelig gøre nu, siger hun.

Også i Furesø Kommune har de haft succes i et forsøg med forberedelsestid. I Børnehuset Nørreskoven er alle pædagoger, der i forvejen ikke var på fuldtid, gået op i tid.

De ekstra timer bruges på alt fra forældresamarbejde til trivselsvurderinger. I alt har Børnehuset fået 21 flere pædagogtimer i dagtilbuddet om ugen efter forsøget, fortæller Sadedin Jepsen, der er leder af dagtilbuddet Nørreskoven.

- Medarbejderne fortæller mig, at de fleksible timer giver dem mulighed for at fordybe sig i den opgave, de sidder med. Det har øget trivslen og givet et bedre arbejdsmiljø, siger han.

Flere skal med ombord

Pædagogernes fagforbund BUPL har længe slået på tromme for betalt forberedelsestid til pædagoger. Derfor glæder det formand Elisa Rimpler, at kommunerne så småt kommer i gang med det nu.

- Mange glemmer, at høj faglighed i en daginstitution hænger sammen med, at man har tid til at sparre med kollegaer, tid til forældresamarbejde og tid til at planlægge alderssvarende aktiviteter. Pædagogers job er ikke kun at passe børn, siger hun.

Nu skal flere kommuner bare få øjnene op for de gode erfaringer, de har gjort i Køge og Furesø, siger Elisa Rimpler.

- Det er som et kinderæg af gode effekter, og derfor skal flere kommuner bare i gang med det. Det bidrager til, at flere pædagoger faktisk vil gå op i tid og arbejde mere, og dermed kan det være med til at løse den rekrutteringsproblematik, vi står overfor, siger hun.

Ballerup er en af de kommuner, som fra næste år indfører betalt forberedelsestid til pædagoger. Her er der ikke tale om et forsøg, men en ordning, som der er sat penge af til ved seneste kommunalbudget, fortæller den socialdemokratiske borgmester, Jesper Würtzen.

- Vi skal sørge for, at pædagogerne har mere forberedelsetid til, hvordan de skal lave særlige indsatser til børnene. Ligesom med alt andet arbejde, bliver det bedre af, at man har forberedt sig, siger han.

Mens de i Ballerup allerede har besluttet at indføre betalt forberedelsestid fra 2024 i kommunens daginstitutioner, så skal de i Furesø og Køge i slutningen af året evaluere på forsøgene med det og derefter vurdere, på hvilken måde og i hvilket omfang dagtilbuddene skal arbejde med betalt forberedelsestid.