I Nyborg har de med succes forbudt al rygning i skoletiden: Men i det skjulte ulmer vreden

På Nyborg Gymnasium har de gode erfaringer med rygeforbud i skoletiden. Men i krogene bliver der røget igennem alligevel.

(© Peter Boier/DR Nyheder)

På vej ind på det velholdte gymnasiecampus bemærker jeg, at der er fuldstændig øde. Ikke et menneske i syne. Helt modsat da jeg selv gik i gymnasiet, hvor man manøvrede sig gennem klynger af storsludrende rygere, de seje, før man nåede hoveddøren.

- Jeg ryger virkelig ikke. Det er mega ulækkert, og jeg vil ikke prøve det. Der er ikke nogen i hele min familie, der ryger.

15-årige Freja Borg er godt tilfreds med at gå på et gymnasium, der i over et år har brystet sig af at være fuldkommen røgfrit.

Som på alle danske gymnasier må man ikke ryge på Nyborg Gymnasiums område - og for halvandet år siden tog de skridtet videre og forbød simpelthen rygning i skoletiden. Du må altså heller ikke ryge uden for skolens område som elev fra 08:15-16:45.

Nyborg Gymnasium udbyder både STX, HHX, HF, erhvervskoleuddannelser og andet. Og de lægger ikke skjul på deres rygepolitik. (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)

Jeg er taget til Fyn en efterårskold onsdag for at prøve at finde ud af, hvilke erfaringer eleverne og ledelsen har haft med de striksere rygeregler.

Inde på Christiansborg diskuterer sundhedsordførerne fra de forskellige partier lige nu, om rygereglerne skal skærpes, så skoletiden bliver røgfri på alle ungdomsuddannelser - ligesom her i Nyborg. Det skal forhindre, at unge begynder at ryge.

Og når jeg spørger elever som Freja Borg og hendes to klassekammerater, Marc Nielsen og Jasmin Andersen, bør den cigaretfri skoledag være kommet for at blive.

- På mange andre uddannelser og i folkeskolen er det meget sådan, at hvis alle andre gør noget, gør man det også selv. Men gruppepresset for at ryge er her slet ikke. Den situation kommer vi aldrig i, siger Freja Borg, der er en af klassens yngste.

Marc Nielsen er 17 år og helt på linje med sin klassekammerat. Han forklarer også hurtigt, at han absolut aldrig har i sinde at skulle ryge.

- Jeg synes, det er fedt, at man ikke må ryge. Jeg kan ikke lide rygning. Det har ødelagt noget af min mors liv ved at føre til stress. Så jeg kan ikke lide at se andre mennesker gøre det, men det kan jeg jo ikke gøre noget ved, siger Marc Nielsen siddende i klasselokalet.

Jasmin Andersen er modsat de to andre fast ryger. Hun vil ikke snakke om sine rygevaner foran klassekammeraterne, så vi finder en afsides kældertrappe.

Jasmin Andersen, 18, læser en EUX. Den kombinerer en gymnasial uddannelse med en erhvervsuddannelse indenfor fx handel eller kontorarbejde. (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)

- Jeg begyndte at ryge i slutningen af 2017. Altså før jeg begyndte her.

Jasmin Andersen er 18 år og flyttet hjemmefra. Hun er en af få i klassen, der ryger.

- Jeg synes faktisk, det er rart, at man ikke må ryge her. Så er det ikke det, man tænker på hele tiden. Det er nærmest et frirum, og man glemmer lidt cigaretterne, fortæller hun.

Hun har skåret ned på smøgerne, efter at hun begyndte på sin merkantile erhvervsskoleuddannelse på Nyborg Gymnasium.

- Og jeg nok blevet mindre afhængig. Man glemmer det ligesom bare, når man er i skole.

De fortæller alle tre, at folk i stedet bliver i klassen og hænger ud i pauserne.

Men de fortæller også, at der på trods af rygeforbuddet er et par stykker i klassen, der er begyndt at ryge siden skolestart.

- Det er nok mest af alt bare fordi, det var lidt sjovt. Så kunne man gå ture med et par stykker fra klassen. De blev nok tilbudt smøger til festerne, og så er man bare begyndt, fortæller Jasmin Andersen.

Bedre optag - og naboerne stikker rygerne

Selvom man slet ikke må ryge i skoletiden, må man nemlig godt ryge til festerne, fortæller flere elever.

Tilbage i hovedbygningen fanger jeg rektor Henrik Stokholm, der lige er listet ud fra et møde.

- Vi har valgt at fase det ind i to skridt, fortæller han.

- Og fra næste skoleår er det hele tiden - også festerne. En fest er ikke skoletid, og vi har valgt at tage én kamp ad gangen. Og næste år er det så den kamp, vi tager, siger han og uddyber, at det er en beslutning, han har diskuteret med elevrådet.

Til hverdag håndhæver de rygeforbuddet både på og uden for skolens områder med forskellige sanktioner, 'sundhedsambassadører' - lærere med rygestopkursus - og rygestopkurser til eleverne. Derudover har de indkøbt en masse brætspil, gjort frugten billigere i kantinen og gennemført en række andre initiativer.

  • Der er opsat flere bordfodboldbord og andre indendørs aktiviteter for at holde folk inde i pauserne. (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)
  • Og der er helt tomt udenfor imens. (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)
  • (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)
  • (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)
1 / 4

- Det første år var virkelig op ad bakke. Vi oplevede dels, at der var en gruppe meget vrede elever lige i starten, der lige skulle acceptere det her. Og så oplevede vi 'guerillarygere', som trak ud i nabolaget og gemte sig i haver og på villaveje. Vi fik mange naboklager.

Derfor begyndte de at holde møder med naboerne. Naboerne er sågar begyndt, fortæller Henrik Stokholm, at tage billeder af smugrygere og sende til ham, så han kan pågribe dem og eventuelt straffe dem.

Hvis man bliver taget i at ryge, får man først en mundtlig advarsel af sin uddannelsesleder. Anden gang skal man en tur forbi en sundhedsambassadør og hjælpes i gang med rygestopkursus. Tredje gang får man en skriftlig advarsel, og fjerde gang skal man så en tur forbi rektor og risikerer muligvis midlertidig bortvisning. Og femte gang bortvises man så permanent.

Jeg forklarer ham, at et af argumenterne mod at indføre røgfri skoletid fra de uddannelsesinstitutioner, DR Nyheder har været i kontakt med, er, at man frygter, at elever vil fravælge uddannelsesstedet på grund af det.

Men jeg når nærmest ikke at tale færdigt, før han afbryder mig:

- Den frygt havde vi også sidste år. Men vi har fået endnu bedre optag, end vi havde forventet - og bedre end året før. Det har slet ikke påvirket vores optag. Hverken på erhvervsuddannelser eller gymnasiet.

Ifølge rektoren er 'guerillarygerne', som han kalder dem, nærmest ikke et problem.

- Vi ved, at vi har måske 10 ud af 1150 elever, som nok hopper ind i en bil og kører væk og ryger. Større omfang er det ikke.

På jagt efter smugrygerne

I løbet af dagen på Nyborg Gymnasium er der dog flere elever, jeg snakker med i klassen og rundt omkring den store kantine, der antyder, at rygere vist bare lister væk og gemmer sig i kvarteret med en smøg i mundvigen. De er ikke meget for at uddybe, men et par stykker peger mig i retning af den lokale Spar.

Efter en lang runde rundt om skolens omfattende matrikel finder jeg en lille, lokal Spar-forretning. Her fortæller ekspedienten, at der hver eneste pause kommer unge ned og køber cigaretter.

Rygerne gemmer sig for skolens såkaldte sundhedsambassadører, der holder øje med, om eleverne ryger. (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)

- Dem over 18 køber jo bare til dem under, forklarer hun. Hun har ikke mærket den store forskel, efter at skolen gik videre og forbød rygning i skoletiden frem for blot på matriklen.

Der er 20 minutter til næste frikvarter, og ekspedienten udpeger et par gode steder at lede. Der ligger en masse skod rundt omkring.

20 minutter senere begynder en lind strøm at spadsere fra gymnasiet mod Spar. Jeg udser mig to, en ung fyr og en ung kvinde, og lister efter dem. De lister ned bag en varevogn i parkeringspladsens fjerneste hjørne. Med hætter på.

De spjætter lidt, da jeg pludselig står midt i deres skjul. Men de vil dog gerne tale - såfremt de kan forblive anonyme, da de ellers begge er i fare for at blive smidt ud af gymnasiet. De har begge fået advarsler allerede.

- Folk ryger alligevel. Et hundrede procent. Man går bare lidt længere væk, siger fyren og kalder skolens sanktioner 'vilde'. Han anslår, at der alene i hans klasse og i parallelklassen er en 10-12 stykker, der ryger rimelig fast i skoletiden.

De synes begge, at rektor fører sig lige lovlig meget frem på sin rygepolitik. (Foto: © Peter Boier, (C) DR Nyheder)

- Jeg ryger mere, fordi jeg ikke må. Helt klart. Man bliver lidt trodsig, siger han.

Hun nikker.

Han forklarer, at der er mange, der er utilfredse med skolens regler.

- Det er et voldsomt indgreb i vores frihed. Og folk protesterer. Der kommer gamle elever og ryger omkring skolen for at provokere lærerne.

I min samtale med rektor forklarede han, at ledelsen har givet omkring 25 advarsler, siden røgfri skoletid blev indført. Det siger jeg til de to bag varevognen. De har lidt svært ved at tro på det og havde vist regnet med flere.

- Jeg har alene fået fem, griner han.