Idømt 54 millioner kroner bøde i byretten: Nu er storfisker blevet frifundet i landsretten

Sagen mod Henning Kjeldsen og flere medtiltalte blev fejet af bordet.

Danmarks største fiskerfartøj S349 Gitte Henning, ejet af Henning Kjeldsen, blev i 2019 udlejet til en fiskerivirksomhed på Færøerne i forbindelse med, at storfiskeren skar ned på sine aktiviteter i Danmark. (Foto: © Henning Bagger, Ritzau Scanpix)

I byretten blev storfisker Henning Kjeldsen idømt 54 millioner kroner i bøde for at have tilegnet sig flere fiskekvoter, end reglerne tillader.

Nu er storfiskeren og flere medtiltalte blevet frifundet i Vestre Landsret.

Såvel i byretten som i landsretten har det været spørgsmålet, om det overhovedet var strafbart.

I modsætning til byretten mener landsretten ikke, at der er hjemmel i lovgivningen til at straffe. Dermed er hele sagen fejet af bordet.

Henning Kjeldsen oplyste i januar i år, at han havde valgt at sælge sine fiskekvoter, fordi han var træt af være offer for 'en politisk hetz'. (© Bettina Garcia/Scanpix)

Forsvarsadvokat Olaf Koktvedgaard har repræsentet Henning Kjeldsen i i sagen.

- Vi er glade og tilfredse. Henning Kjeldsen og de andre fiskere er meget lettede, for det har været flere år under et kæmpe pres med den her sag, som nu er overstået.

- Landsretten har slået fast, at der ikke har været hjemmel til at straffe Henning Kjeldsen, som jo er det, vi har ment hele tiden. Det her er en sag om mennesker, der er kommet i klemme i systemet, og som aldrig skulle have været ført. Det er det, som Landsretten bakker op om.

Afventer anklagemyndigheden

Han afventer nu, om anklagemyndigheden vælger at anke dommen, som han i øvrigt betegner som 'en sejr for helt basale retssikkerhedsgarantier'.

- Det er en sag med betydelige politiske undertoner, hvor reglerne blev ændret efter den periode, som der blev rejst en sag for. Det har været et langt forløb, hvor man fra myndighedernes side grundlæggende har erkendt, at Henning Kjeldsen ikke kunne straffes.

Anklagemyndigheden vil nu undersøge dommen og dens præmisser nærmere.

- Vi må konstatere, at Vestre Landsret har vurderet det helt grundlæggende spørgsmål om strafbarhed anderledes end byretten – og derved også har anlagt en anden vurdering af kvotekoncentrationsreglerne end den, anklagemyndigheden har baseret den rejste tiltale på. Vi vil nu nærlæse landsrettens begrundelse, siger vicestatsadvokat Kristian Kirk Petersen, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet, i en udtalelse til DR.

Ifølge DR's erhvervskorrespondent Jakob Ussing, som har fulgt sagen tæt, er det meget sandsynligt, at den ender i Højesteret.

- Anklagemyndigheden går nu i gang med at læse denne her afgørelse fra Vestre Landsret meget nøje, og så skal de tage stilling til, om de vil forsøge at få den i Højesteret. Det kan de ikke svare på i dag. Men det kan virke principielt i den forstand, at byretten kom frem til et, og landsretten til det stik modsatte, og så er det jo tit, at Højesteret skal beslutte sig for, hvad der er det helt rigtige.

Storfisker solgte sine kvoter

Tidligere i år har Henning Kjeldsen valgt at sælge alle sine fiskekvoter. Ifølge DRs oplysninger skete det for en samlet pris på 2,4 milliarder kroner.

Advokat Niels Christian Strauss repræsenterer en revisor, der i byretten blev dømt i samme sag.

- Vi er meget glade for den afgørelse, som vi har ventet på i så mange år, og vi er glade for, at landsretten er nået frem til så klar en afgørelse, siger advokaten til Ritzau.