Idræt fremmer integrationen

En undersøgelse viser, at idrætsklubber har stor succes med integration af unge nydanskere. Men mange står stadig uden for foreningslivet.

En australsk designer har opfundet en badedragt - "burkinien" - der gør det muligt for muslimske piger at deltage i svømmeundervisning. (Foto: Tim Wimborne © Scanpix/Reuters)

En undersøgelse viser, at idrætsklubber har stor succes med integration af unge nydanskere.

Når de unge nydanskere kommer ind i foreninger i samvær med andre unge og voksne, ændres deres adfærd, og de får sociale og sproglige kompetencer, som de kan bruge i bredere sammenhænge i livet.

Derved styrke deres integrationsmuligheder, konkluderer analysefirmaet LG Insight, der står bag undersøgelsen.

2.500 er blevet aktive

Integrationsministeriet har støttet en række initiativer i frivillige foreninger og organisationer med 17 millioner kroner de seneste år, og det er resultaterne af den indsats, man nu samler op på.

Undersøgelsen dækker over mere end 75 foreningsinitiativer i perioden 2003 til 2006. Mere end 2.500 unge nydanskere er i kraft af ordningen blevet aktive i foreningslivet.

Undersøgelsen viser også, at foreningerne har formået at inddrage de unge nydanskere, der ikke er vant til foreningslivet. Det gælder både de stille og isolerede piger og de utilpassede unge mænd fra ghettoområderne.

Flertallet er udenfor

Men flertallet står stadig uden for foreningslivet.

Det skønnes, at mindre end 15 procent af de unge nydanske piger dyrker sport eller fritidsaktiviteter i foreningslivet. Tallet for de nydanske drenge er godt 35 procent.

Der er således langt op til de 50 procent unge med dansk baggrund, der er medlem af en idræts- eller fritidsforening.

Facebook
Twitter