Idrætsforeninger: Unge gider ikke, men de ældre er vilde med dem

Flere ældre over 60 år er medlem af en idrætsforening. De ældre er også de eneste, som dyrker mere motion.

Tredje halvleg er i gang hos de ældre herrer i Løgstrup Gymnastik- og Idrætsforening.

Idrætsforeningerne kæmper for at holde fast i de unge medlemmer. Dén historie, har vi hørt mange gange.

Men én aldersgruppe har idrætsforeningerne nemmere ved at lokke til: Det er de ældre over 60 år. Siden 2011 er andelen af ældre over 70 år, der dyrker motion i en idrætsforening, steget med 11 procentpoint fra 33 til 44, viser en undersøgelse lavet af Idrættens Analyseinstitut.

- 60 plus er også den eneste gruppe, der i stigende grad dyrker idræt i foreningsregi. Tidligere var foreningsidrætten primært rettet mod børn og unge, i dag er den i høj grad også for seniorerne, siger Maja Pilgaard, der er analyse- og forskningsleder på Idrættens Analyseinstitut.

- De ældre over 60 er den eneste befolkningsgruppe i landet, der dyrker mere sport og motion. Det står i modsætning til de yngre aldersgrupper, som bliver stadig mindre idrætsaktive. Det er ret unikt, for de ældre over 60 er en generation, der har fastholdt deres deltagelse i idræt i hele livet, og det er ikke tidligere set med ældre generationer, siger hun.

En form for kolleger

Ifølge Maja Pilegaard undersøgte man for første gang ældres idrætsvaner tilbage i 1964. Dengang var der stort set ikke nogen over 60 år, der oplyste, at de dyrkede idræt.

- I dag er det helt op til over halvdelen af de 60-årige og derover, der dyrker sport og motion. Det er en stille revolution, siger hun.

At ældre i dag er mere raske og rørige end tidligere er almindeligt kendt. Og når en stor del af generationen hele deres liv har haft tradition for at være medlem af en forening, fortsætter de med det, når de er blevet over 60 og er stoppet på arbejdsmarkedet.

Hos Ældresagen mener Idræts- og motionskonsulent Karin Schultz ligefrem, at løbemakkerne, fodboldvennerne eller gymnastikkammeraterne kan fylde et tomrum efter de tidligere kolleger på arbejdspladsen:

- For mange af de ældre kan dem, de dyrker idræt sammen med, blive de nye kolleger, for gruppen har jo forladt arbejdsmarkedet, siger Karin Schultz, som også oplever andre aktive ældre end de, der har dyrket motion det meste af deres liv.

- Der er også den anden gruppe, der først begynder at dyrke sport og motion, når de bliver over 60 år, når skavankerne begynder. Så vi ser heldigvis også nogle, der starter på at dyrke motion i en sen alder, siger hun.