Ildsjælen Erhard Jakobsen er død

Stifteren af Centrum-Demokraterne, Erhard Jakobsen, er død 85 år gammel. Dermed har dansk politik mistet en farverig stemme, der siden 1953 har talt den almindelige, danske boligejers sag på Christiansborg.

Stifteren af Centrum-Demokraterne, Erhard Jakobsen, er død 85 årgammel.

Erhard Jakobsen blev født i 1917 i Grene ved Billund. Og detblev til et langt politisk liv. Han blev medlem af Folketinget forSocialdemokratiet i 1953 og sad på "Borgen" ind til sin politiskepension i 1995.

Erhard Jakobsen var borgmester i Gladsaxe fra 1958-1974. Sidenblev han minister for økonomisk samordning i den førsteSchlüter-regering i perioden 1987-88.

I 1973 var han medstifter af Centrumdemokraterne og formand forpartiet, der senere fik hans datter Mimi Jakobsen som formand i1989.

Mimi Jakobsen:Ikke mindst i lyset af den aktuelle situation i dansk politik vilhan blive savnet.

Mimis mindeord

I et mindeord for sin far skriver Erhard Jacobsens datter ogpartiformand i CD, Mimi Jakobsen, at han efterlader et stort tomrumi familien og i dansk politik.

- En ildsjæl med sans for de store linier, der gennem et langtliv har sat sit spor både i sin hjemkommune Gladsaxe og iFolketinget. Hans livs vision var et forenet Europa og etsamarbejdende folkestyre i Danmark. Mere end noget kæmpede han forat forene blokkene - at skabe samarbejde på midten. Ikke mindst ilyset af den aktuelle situation i dansk politik vil han blivesavnet, skriver Mimi Jakobsen.

En ener i politik

Erhard Jakobsen var en farverig politiker, der aldrig var bange forat sige sin mening, så lægmand kunne forstå det. Politiskemærkesager var den almindelige danske boligejers vilkår.

Da regeringen Anker Jørgensen efter aftale med SF i 1973fremsatte forslag om skærpet beskatning af parcelhuse, meldte hansig ud af Socialdemokratiet og stiftede Centrum-Demokraterne som enudpræget antimarxistisk organisation med NATO, EF og den privateejendomsret som slagnumre.

ErhardJakobsen på talerstolen i 1995 - i sit sidste år somFolketingsmedlem. Foto: DR, © DR

CD skulle, med hans egne ord, have "den borgerlige holdning, somfindes eksempelvis i almindelige arbejderhjem".

Erhard Jakobsen var en ener. Med sit temperament og engagementog en personlig stil, der ikke var tillært, men hans naturligeudtryk. Med sin rivende talestrøm, der trods de mange ord aldrigefterlod mindste tvivl om, hvad han mente, og hvad han stod for.Med sin taktiske evne, der var forbundet med en udpræget sans forde store linjer og en ophøjet ligegladhed med petitesser ogformaliteter. Med sin vilje til i givne situationer at følge sinegen kurs.

Det gjorde ham altsammen gennem mange år til en af de mestfremtrædende skikkelser i dansk politik.

Et borgerdyr - mente venstrefløjen

Erhard Jakobsen var en af de mest omstridte politikere påChristiansborg. For den politiske og kulturelle venstrefløj blevhan en hovedmodstander, et symbol på NATO og EF (nu EU) ogborgerlighed. Men for tilhængerne et fast punkt i et politisk ogkulturelt forsvar for det danske samfunds traditionsgivne værdier,selv om han på sin vis, med sit NATO- og EF-engagement, var en storinternationalist.

Erhard Jakobsen var forfatter til flere bøger om politik - og såsent som i ferbuar 2002 udkom en bog om ham selv. Den havde hanudarbejdet sammen med journalisten Jette Hvidtfeldt og hed "ErhardsSofa".