Iltsvind i flere farvande: Dyr og planter kan tage skade

Fisk søger væk fra områder med iltsvind i Mariager Fjord og Limfjorden. Miljøstyrelsen håber på blæsevejr.

Halmballer ligger nypresset på en høstet mark ved Limfjorden, hvor det varme og forholdsvist vindstille vejr skaber iltsvind. (Foto: Henning Bagger /Scanpix © DR ARKIV)

Kraftigt iltsvind præger flere steder Limfjorden og Mariager Fjord, og i Det Sydfynske Øhav er der også begyndende iltsvind.

Det viser Miljøstyrelsens undersøgelser fra den seneste uge, oplyser kontorchef Harley Bundgaard Madsen.

De steder, hvor der er kraftigt iltsvind, er der under to milligram ilt per liter vand, og det har konsekvenser for dyrelivet, forklarer kontorchefen.

- Det er så lavt et niveau, at der ikke vil være fisk i bundvandmasserne. De vil være svømmet væk, siger han.

Iltsvindet skyldes årets sommerhede og manglende blæst.

Tilstanden betegner et fald i koncentrationen af opløst ilt i vandmiljøet til et så lavt niveau, at dyr og planter kan tage skade.

Vejret bestemmer

Harley Bundgaard Madsen tør ikke spå om situationen fremadrettet, da meget kommer an på vejret.

- Hvis det blot er kortvarigt, behøver det ikke at have den store betydning for muslinger og andre dyr, der lever på bunden, for de kan godt klare iltsvind igennem flere dage, siger han.

- Det kommer også an på, om vi kommer helt ned på iltfrit vand, og om der opstår bundvendinger, siger han.

Bundvendinger er et fænomen, hvor der siver eller bobler gasser op fra den iltfrie bund. Gassen kan rive materiale fra bunden med op i vandet, deraf navnet ”bundvending”.

Miljøstyrelsen undersøger de danske farvande hver 14. dag og følger situationen, men der er ikke sat andre tiltag i værk.

- Der er sådan set ikke andet, vi kan gøre, end at håbe på, at det bliver mere blæsende, siger Madsen.

- Vindforholdene betyder rigtig meget. Hvis vi får en kraftig vind fra vest eller nordvest, så vil vi kunne få ilt ned til bundvandmasserne igen.

Problemer tidligt på sæsonen

Der har flere gange i løbet af i år været meldinger om iltsvind i Mariager Fjord, hvilket er forholdsvist tidligt på sæsonen.

- Det svinger meget fra år til år. Men sammenligner vi med sidste år, var der ikke iltsvind på dette tidspunkt. Går vi tilbage til 2016, så vi dog iltsvind på tidligere tidspunkter, siger Harley Bundgaard Madsen.

Mariager Fjord skabte overskrifter, da stort set alt liv i fjorden forsvandt i 1997.

Siden er der gjort flere tiltag for at reducere tilførslen af næringsstoffer.

Det er næringsstofferne, som fører til opblomstring af alger, der - når de dør - forbruger ilten i vandet.

I det østlige Danmark er der fortsat gode iltforhold i vandet, fortæller kontorchefen.

/ritzau/

Facebook
Twitter