Imamer mægler i ghettoer

Imamerne er jævnligt mæglere mellem familier, når der opstår stridigheder. Muslimer vil hellere have imamerne end myndighederne til at løse deres problemer.

Imamerne er jævnligt mæglere mellem familier, når der opstår stridigheder - blandt andet i Gellerupparken.

21 Søndag kunne i går fortælle, hvordan en imam har bevidnet en ulovlig låneaftale imellem to muslimske familier.

Og det er langtfra det eneste eksempel på, at imamerne agerer konfliktmæglere.

- Det sker hele tiden. Det er jo en helt anden måde at fungere på, hvis man er muslim, siger Leif Randeris, kontorchef i Indvandrerådgivningen.

Og i mange tilfælde betyder det, at myndighederne ikke får kendskab til sagerne.

- Mange ting bliver bilagt. Stridigheder og problemer bliver løst på den måde, siger Leif Randeris.

De respekterer os

Abu Bilal Ismail er en af de imamer i Gellerupparken ved Århus, som muslimske familier kommer til, hvis de har problemer med en anden familie.

- Det er fordi de respekterer os og stoler på os, forklarer han.

Imamerne fraråder ikke de muslimske familier at gå til politiet med deres problemer, men de prøver at løse problemerne efter bedste evne.

- Vi kommer og sidder med begge familierne for at få stoppet problemerne. Vi lytter til dem og prøver på den måde at få dysset problemerne ned, siger Abu Bilal Ismail.

Uacceptabelt

Århus borgmester, Nicolai Wammen, mener det er uacceptabelt, at imamerne løser nogle af de problemer, som politi og domstole er sat i verden for at løse.

- Vi vil ikke acceptere, at det foregår på den måde. Det er dansk lov der gælder - også i ghettoerne, siger Nicolai Wammen.

Facebook
Twitter