Indlagte coronapatienter er mindre syge end i foråret

To typer medicin, flere unge blandt de indlagte og muligvis en svagere virus gør, at patienter smittet med corona er mindre syge end i foråret.

Hvis du har været indlagt med corona på et hospital i efteråret, har du været indlagt i kortere tid og oplevet et mildere forløb, og risikoen for at dø af virusset har været mindre end i foråret.

For selvom antallet af danskere indlagt på grund af corona er steget gennem efteråret, så fortæller læger over hele landet, at patienterne er mindre alvorligt syge end i foråret.

På infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital forklarer overlæge og professor Nina Weis om den markante udvikling:

- I foråret var de indlagte ældre, og det endte meget ofte med, at vi ikke kunne redde deres liv, siger hun.

- Nu er aldersfordelingen mere spredt, og vi udskriver langt de fleste patienter efter en kortere indlæggelsesperiode. Det er en meget væsentlig forskel, tilføjer hun.

Nye tal fra Region Hovedstaden viser, at indlæggelsestiden er halveret fra 8,6 dage i perioden fra april til juni til 4,2 dage i de seneste fire uger.

Desuden er dødeligheden faldet fra 19 procent i foråret til seks procent de seneste fire uger.

Medicin hjælper nu

Forklaringen er både, at flere unge er indlagt og har færre sygdomme udover coronavirusset, og ikke mindst at lægerne nu kan behandle med to typer medicin: Remdesivir, som forhindrer virus i at formere sig, og steroidpræparatet Dexamethason, som dæmper immunsystemet.

- Og måske har restriktionerne med god afstand, og at vi hele tiden spritter hænder, gjort, at man får færre virus ind og dermed oplever mildere forløb, siger Nina Weis.

Lars Østergaard, der er professor og ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital, ser en lignende tendens i Østjylland.

- Det er en god nyhed, at behandlingen ser ud til at virke, og at patienterne ikke får så alvorlige forløb som i foråret. Det skyldes blandt andet, at der er flere yngre indlagt, og de har en større sansynlighed for at komme igennem et coronaforløb, siger Lars Østergaard.

Havde patient, der var indlagt i 80 dage

På Bispebjerg Hospital har lægerne på intensivafdelingen behandlet de mest syge patienter, og her vurderer Niels Clausen, overlæge på afdelingen, at patienterne oplever langt mindre alvorlige forløb.

- En af de første patienter i foråret var indlagt i 80 dage og havde et meget alvorligt forløb. Vi havde også patienter, som var så syge, at vi skulle vende dem om på maven, for at de kunne trække vejret. Her i anden bølge er de ikke så kritisk syge, og de ser ud til at komme sig hurtigere, siger han.

Desuden kommer færre patienter på intensivafdelingen i respirator, og dem, der gør, kommer hurtigere ud igen, forklarer overlægen.

De to typer medicin remdesivir og dexamethason er også forklaringen på, at intensivpatienterne er mindre syge.

Og så lufter overlægen muligheden for, at selve coronavirusset er blevet svækket gennem det seneste måneder.

- Der går teorier på, at virus har ændret sig til en mildere variant, men det ved vi ikke nok om endnu, siger Niels Clausen.

Stadig en alvorlig sygdom

Tyra Grove Krause er som overlæge og afdelingschef Statens Serum Institut (SSI) med til at overvåge epidemien og rådgive regeringen.

Hun ser en klar forskel på hårdheden af coronavirusset i efteråret i forhold til foråret. Ifølge tal fra SSI døde 20 procent af de indlagte i marts, mens tallet nu er på mellem fem og ti procent.

- Det er godt nyt. Men det betyder ikke, at alle restriktionerne har været forgæves. Tværtimod.

- For det er stadig en alvorlig sygdom med senfølger, og vi skal fortsat dæmpe smitten, så den ikke bliver spredt til de mest sårbare og dermed belaster sundhedsvæsnet endnu mere, siger Tyra Grove Krause.

Trods de gode nyheder om mildere coronaforløb ser Tyra Grove Krause med bekymring ind i efteråret og vinteren.

- Luftvejsinfektioner har bedre forhold i vintermånederne, fordi vi er tættere på hinanden, og dermed bliver det sværere at holde virus i ave. Derfor skal vi fastholde restriktionerne i længere tid, siger Tyra Grove Krause.

Undgå en ny nedlukning

På infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital advarer overlæge og professor Nina Weis om at bruge den bedre prognose for coronapatienter som et argument mod restriktionerne.

Men samtidig skal resten af hospitalet kunne fungere uden at blive påvirket af coronapatienterne.

- Set fra min stol på hospitalet var det helt rigtigt at lukke samfundet ned i foråret, men omvendt skal vi gøre alt for at forebygge smitte for at undgå en ny nedlukning, for det har konsekvenser for resten af driften på hospitalet, siger Nina Weis.