Indvandrere tier om diskrimination

Muslimer i Vesteuropa føler sig i høj grad diskrimineret, men kun sjældent melder de diskriminationen til myndigheder eller organisationer. Det nytter ikke noget, mener de.

(Foto: Benny Schytte © Statens Byggeforskningsinstitut)

Muslimer i Vesteuropa føler sig i høj grad diskrimineret, men kun sjældent melder de diskriminationen til myndighederne.

Det viser en ny rapport fra EU's Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA), der har undersøgt forskelsbehandling af muslimer i 14 vestlige EU-lande, herunder Danmark, skriver Berlingske Tidende.

Rapporten viser, at godt 30 procent af muslimerne har oplevet at blive udsat for diskrimination inden for det seneste år - og i Danmark alene er andelen hos de adspurgte muslimer endnu højere.

Manglende viden

I Danmark er der udført interview med to grupper - muslimer med somalisk baggrund og med tyrkisk baggrund - og her er det henholdsvis 46 og 42 procent, der har følt sig diskrimineret.

Men langt størstedelen af muslimerne anmelder ikke den oplevede diskrimination til hverken organisationer eller myndigheder. Typisk fordi de ikke ved, hvor man klager, eller ikke tror på, at det nytter.

Tallene viser, at 79 procent ikke har anmeldt den diskrimination, de har oplevet i løbet af de seneste 12 måneder. 59 procent angiver, at de ikke tror, der vil ske noget, eller tingene vil ændre sig.

Et andet hyppigt argument er, at de ikke ved, hvor og hvordan de klager.

Ingen tillid til systemet

Tendensen er også tydelig i Danmark, påpeger Mandana Zarrehparvar, leder af Institut for Menneskerettigheders afdeling for retssikkerhed og ligestilling.

- Det er et dansk problem, og det er et pan-europæisk problem. Folk anmelder det simpelt hen ikke, når de oplever, at de bliver udsat for diskrimination, og den største årsag er, at de ikke føler tillid til systemet. De føler ikke, at deres sag bliver behandlet på en retfærdig måde, siger hun.

Facebook
Twitter