Indvandrerfamilier får færre børn

Indvandrerfamilier har tilpasset sig et dansk familiesmønster og får nu lige så få børn som en dansk kernefamilie. En forsker kalder det for "en stille integration".

(Foto: Benny Schytte © Statens Byggeforskningsinstitut)

Indvandrerfamilier i Danmark har tilpasset sig et typisk dansk familiesmønster og får nu lige så få børn som en traditionel danske kernefamilie.

I dag er der næsten ingen forskel på fødselstallene mellem danskere og indvandrere.

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik, som Berlingske Tidende skriver om i dag.

Mens kvinder i den fødedygtige alder fra ikke-vestlige lande fødte 3,04 børn i gennemsnit på en dansk fødeafdeling i 1998, faldt antallet sidste år til i gennemsnit 1,94 børn. Til sammenligning fødte kvinder i etnisk danske familier i gennemsnit 1,91 børn i 2008, hvilket i sig er lidt af et babyboom.

Danske normer

- Indvandrerfamilierne kommer til at ligne danske familier mere og mere. Selvfølgelig prioriterer nogle stadig en stor familie, men ifølge flere af vores undersøgelser sker der en tilnærmelse mellem minoritets– og majoritetsfamilier. Indvandrerfamilierne overtager danske normer, fordi de og danske familier går op og ned ad hinanden i det daglige, går i skole sammen og deler arbejdsplads, siger seniorforsker Garbi Schmidt fra Det Nationale Forskningscenter For Velfærd til Berlingske Tidende.

- Der er tale om en stille integration, og hvis det samtidig betyder, at indvandrerkvinderne får et mere udadvendt liv, end de ellers ville have haft, vil familierne også få flere økonomiske ressourcer, siger Garbi Schmidt.