Indvandrerkvinder bliver oftere voldtaget

Indvandrerkvinder bliver oftere voldtaget end danske kvinder. Hvert femte voldtægtsoffer har en ikke-dansk baggrund. Det viser en opgørelse fra Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet. Flere gerningsmænd har også en indvandrerbaggrund.

Kvinder fra etniske minoritetsgrupper har en større risiko forat blive voldtaget end danske kvinder.

Desudenhenvendte tre turister og et adoptivbarn sig tilCenteret.

Efterkommere fra bl.a. Jugoslavien og Tyrkiet: 8 (3,8pct.)

Indvandrere - andet mindre udvl. land: 7 (3,3 pct.)

Indvandrere - Tyrkiet: 2 (0,9 pct.)

Indvandrer- Libanon: 1 (0,5 pct.)

Indvandrere - Somalia: 1 (0,5 pct.)

Indvandrere - Pakistan: 2 (0,9 pct.)

Indvandrere - andet udviklet land: 4 (2,9 pct.)

Indvandrere - Sverige: 2 (0,9 pct.)

Indvandrere - Jugoslavien: 1 (0,5 pct.)

Færøerne:3 (1,4 pct.)

Grønland:9 (4,2 pct.)

Danmark:168 (79,2 pct.)Ofrenes nationalitet

Hver femte kvinde, som sidste år henvendte sig på Center forVoldtægtsofre på Rigshospitalet, havde en anden etnisk baggrund enddansk.

Det betyder, at indvandrer-kvinder er overrepræsenteret blandtvoldtægtsofre, da de etniske minoriteter kun udgør syv procent afbefolkningen og 11 procent i København.

Opgørelsen overrasker på Center for Voldtægtsofre påRigshospitalet.

- Vi ser hvor tilbageholdende for eksempel muslimske kvinder ernår de henvender sig til os, hvor svært det har været for dem atkomme her. De er bange for at blive stemplet af deres familier.Derfor har vi grund til at tro, at det kun er toppen af isbjergetvi ser, siger overlæge på centeret, Katrine Sidenius, til DRNyheder Online.

Indvandrerkvinder voldtages især aflandsmænd

Opgørelsen, som er offentliggjort i Politikenviser også, at indvandrerkvinder især voldtages af dereslandsmænd.

Det er ikke kun blandt voldtægtsofrene, at de etniskeminoriteter er overrepræsenteret. Det samme ses, når det gældergerningsmændene.

Kilde: Center for Voldtægtsofre på Rigshospitalet

I 2000blev 76 dømt for voldtægt. 25 af dem var af anden etniskoprindelse, svarende til 36 procent

I 40procent af henvendelserne beskrives gerningsmanden som værende afanden etnisk oprindelse

Af demhavde 44 anden etnisk oprindelse end dansk

212kvinder søgte hjælp hos Center for Voldtægtsofre på Rigshospitaleti 2001Henvendelser i 2001

40 procent af de kvinder som henvendte sig til Rigshospitaletfortalte, at gerningsmanden havde en indvandrerbaggrund.

- Det er nærliggende at tro, at der er et moment af kvindeforagti gerningsmændenes baggrund. Hvis man er en illusionsløs flygtning,der har tilbragt det meste af sit liv i en lejr, hvor der ogsåhersker forvirring om autoritetsbegreberne, så er man tilbøjeligtil at danne sine egne normer, siger Katrine Sidenius.

Kriminel på grund af social placering

Centerets talligger meget tæt på dem Danmarks Statistik offentliggjorde imaj.

De viste, at 36 procent af de dømte voldtægtsmænd i år 2000 komfra etniske mindretal.

Citat Muharrem Aydas,tidl. fmd. Paraplyorg. for EtniskeMindretal»Folk kommer ikkeud i kriminalitet på grund af deres etniske baggrund eller kultur -det gør de først og fremmest på grund af deres socialeplacering.«

Den tidligere formand for Paraplyorganisationen for de EtniskeMindretal, Muharrem Aydas, er klar over, at de etniske mindretal eroverrepræsenteret.

- Men folk kommer ikke ud i kriminalitet på grund af deresetniske baggrund eller kultur - det gør de først og fremmest pågrund af deres sociale placering. De etniske minoriteter i Danmarker desværre stærkt repræsenteret i de ressourcesvage grupper, sigerhan.

En endelig rapport fra Center for Voldtægtsofre påRigshospitalet ventes færdig i næste uge.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk