Indvandring og islam splitter danskerne

Et lille flertal ser indvandringen som et gode for Danmark. Det viser en ny analyse i Jyllands-Posten.

De seneste fire årtiers indvandring har været positiv for det danske samfund, mener 49,7 pct. af danskerne.

Andre 42,4 pct. ser indvandringen som et negativt fænomen, viser en meningsmåling, som Rambøll/Analyse Danmark har foretaget for Jyllands-Posten.

Mens et lille flertal dermed hilser indvandringen velkommen, bryder mange danskere sig ikke om islams tilstedeværelse i Danmark.

54,9 pct. af de adspurgte opfatter i høj grad eller i nogen grad islams tilstedeværelse i Danmark som et problem for sammenhængskraften i det danske samfund. Andre 39,9 pct. siger, at det kun i ringe grad eller slet ikke er et problem.

Indvandringen centralt i valgkampen

Lektor Jens Peter Frølund Thomsen fra Aarhus Universitet, der har forsket i forholdet mellem danskere og indvandrere, siger til Jyllands-Posten:

- Det er overraskende, at 42 pct. ser indvandringen som noget negativt på et tidspunkt, da flere indvandrere er kommet i arbejde, og når politikerne har bremset tilstrømningen. Hos næsten halvdelen af danskerne synes der at være tale om en indædt aversion mod indvandring.

Flere politikere spår, at indvandringen bliver et afgørende tema i den kommende valgkamp.

- De partier, der går og drømmer om, at værdidebatten klinger af, kan godt glemme det, siger De Konservatives integrationsordfører, Naser Khader, til Jyllands-Posten.