Influenza-vacciner fungerer dårligt

Det hjælper ikke meget at blive vaccineret mod influenza. Vaccinen virker kun på én ud af fire, viser en undersøgelse af næsten 60.000 mennesker, som havde fået sprøjten. Alligevel stiger antallet af vaccinationer.

Fortsat flere bliver vaccineret mod influenza. Men vaccinen kanofte ikke give andet end en falsk tryghedsfølelse.

En undersøgelse af 59.566 mennesker, der er blevet vaccineretmod influenza, viser, at vaccinationen kun virker på en ud af fire.Det skriver Politiken.

Tre fjerdele af de, som er blevet vaccineret får alligevelinfluenza eller influenza-lignende symptomer.

- Det er meget tvivlsomt, om så lille en effekt er værd at gåefter, siger Asbjørn Hróbjartsson, der er læge og seniorforsker påDet Nordiske Cochrane Center, der har lavet undersøgelsen.

Ingen anbefaling til unge og raske

Sundhedsstyrelsen vil da heller ikke anbefale unge og raskemennesker at lade sig vaccinere mod influenza. Styrelsen anbefalervaccinen til mennesker over 65 år og personer, der lider afeksempelvis kroniske hjerte- og lungesygdomme.

Det forstår det private firma Danske Lægers Vaccinations Serviceikke. Virksomheden tilbyder influenzavacciner til private ogvirksomheder, der ønsker at beskytte sine medarbejdere modsygdom.

Det vilbetyde, at yderligere 500.000 danskere skulle vaccineres for at nåsamme niveau.

I landesom Holland, Tyskland, Spanien, Frankrig, USA, Canada er antalletaf personer som lader sig vaccinere langt højere, nemlig omkring20% af landenes befolkning.

I 2003blev omkring 720.000 danskere vaccineret.

I 1997blev omkring 425.000 danskere vaccineret.

Antalletaf danskere som vaccineres er steget med 70% siden 1997.Så mange vaccineres

- Der er i den grad belæg for at vaccinere raske mod influenza.Det passer ikke, at den kun har en virkning på 25 procent. Detviser en masse andre anerkendte undersøgelser, siger Danske LægersVaccinationscenters direktør, Karsten Østergaard.

Uforsvarlig udnyttelse af angst

Hans firma henviser i en husstandsomdelt pjece til den spanskesyge, som i 1918 kostede 50 millioner mennesker livet. Detfordømmer Forbrugerrådet, der kalder det etisk uforsvarligt, atfirmaet udnytter folks angst for at blive syge.

- Indholdet i informationsmaterialet fra Danske LægersVaccinations Service er meget langt fra Cochrane-rapporten, somomfatter alle de undersøgelser, der er lavet på verdensplan, sigersundhedspolitisk medarbejder i Forbrugerrådet Margrethe Nielsen tilPolitiken.

Hun siger, at der ikke er belæg for at vaccinere raskemennesker. Men salget af influenzavacciner indikerer, at det skeralligevel.

Ifølge Urban er salget af influenzavaccinationer stigende.Sidste år solgte Statens Serum Institut for 28 millioner kronerinfluenzavaccine. Og selv om den præcise stigning i salget ikke eroffentlig tilgængelig, er billedet klart.

- Vi kan se, at der bliver solgt flere og flere vacciner, sigeroverlæge Kåre Mølbak fra seruminstituttet.

//detectBrowser();// * Der findes 3 hovedtyper influenza :Type A-, B- og C-influenza. Type A er den hyppigste med dekraftigste symptomer, B er lidt mildere og C den mildeste medsymptomer tættere på forkølelse. I influenzasæsonen vil man førstog hyppigst se influenza type A efterfulgt af type B. Influenzatype C optræder kun sporadisk og forårsager ikke epidemi.

* Influenzaepidemier af 4-5 ugers varighed forekommer 5-7 gangei løbet af en 10-års periode. Under en almindelig epidemi rammesomkring 20% af befolkningen, og man ser tydelige stigninger iantallet af hospitalsindlæggelser og i antallet af dødsfald. Underden sidste epidemi i februar/marts 1999 kunne der konstateres enoverdødelig på 1450 danskere sammenlignet med den tilsvarendeperiode året før, hvor der kun var sporadisk forekomst afinfluenza.

* Influenza varer som regel tre til fem dage.

* Både forkølelse og influenza er udløst af virus, meninfluenza-symptomerne er sædvanligvis kraftigere.

* Fugtig luft eller kulde kan ikke udløse influenza, som mytensiger. Men derimod kan pludselige temperaturændringer fåsymptomerne til at vise sig hurtigere.

* Man får sjældent den samme influenza-variant to gange, fordiman to til fire uger efter sygdommen udvikler modstandsdygtighedmod den. Men influenzaen udvikler sig hele tiden til nyevarianter.

* Man kan bære smitten videre til andre allerede dagen før manselv får symptomerne. Man viderefører smitten, indtil ens egenfeber er forsvundet.

Om influenza * Hovedpine

* Feber omkring 38 til 40 grader

* Ømme muskler og led, samt brystsmerter

* Appetitløshed

* Træthed og svaghedsfølelse

* Løbende næse og øm hals og svælg

* Eventuelt tør hoste og urolig søvn

* Man fryser og har kuldegysninger.

Symptomer * Vaccination har kun kortvarig effektog dækker ikke mod næste epidemi, da denne oftest skyldes en andentype virus.

* Men en ny undersøgelse fra Det Nordiske Cochrane Center viserimidlertid, at af 59.566 mennesker, der blev vaccineret modinfluenza, havde vaccinen kun virkning på en ud af fire.

* Influenzavaccine sammensættes hver sommer afVerdenssundhedsorganisationen, WHO, med de tre influenzavirus, somforventes den kommende vinter.

* Normalt gives i oktober-november én indsprøjtning, som skullemedføre en beskyttelsesgrad på 70-90 %.

* Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination hvert år ioktober og november til personer med kroniske lungesygdomme ellerhjertekar sygdomme, alle over 65 år samt svækkede personer, hvorlægen vurderer, at influenza udgør en særlig risiko. 47 procent aflandets borgere over 65 år tog sidste år imod et gratis tilbud omvaccination.

* Salget af influenzavaccinationer er stigende. Sidste år solgteStatens Serum Institut for 28 millioner kronerinfluenzavaccine.

Influenzavaccine * Tamiflu indeholder stoffetoseltamivir. Oseltamivir forhindrer influenzavirusen i at spredesig i kroppen og hjælper dermed til med at mildne eller forebyggesymptomerne på influenza.

* Tamiflu mikstur er beregnet til at behandle børn fra 1 til 12år og til at behandle og forebygge influenza hos voksne.

* Tamiflu er den eneste registrerede medicin til at behandleinfluenza med i øjeblikket.

* Pillen kunne købes på landets apoteker første gang den 30.september 2002.

BehandlingOm influenza, vaccinationer ogbehandling

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk