Ingen adgang: Seks personer er på første liste over hadprædikanter

Seks religiøse forkyndere er registreret på offentlig liste og nægtet indrejse i Danmark.

Listen er en del af en aftale fra foråret 2016, hvor S, V, DF og K blev enige om en række initiativer rettet mod de såkaldte hadprædikanter. (Foto: © Claus Fisker, Scanpix)

Mohamad bin Abd al Rahman bin Milhi bin Mohamad al Arefe.

Kamal El-Mekki.

Bilal Philips.

Terry Dale Jones.

Salman Bin Fahad Alodah.

Mohammad Rateb Abdalah Al-Nabulsi.

Disse seks navne er som de første havnet på Udlændingestyrelsens nye sanktionsliste.

Listen omfatter omrejsende, udenlandske, religiøse hadprædikanter, der nægtes adgang til Danmark.

Listen er en del af en aftale fra foråret 2016, hvor S, V, DF og K blev enige om en række initiativer rettet mod de såkaldte hadprædikanter.

De er ifølge regeringen udelukket 'af hensyn til den offentlige orden'.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) siger i en pressemeddelelse, at hun er glad for, at listen nu er på plads:

- Regeringen vil ikke acceptere, at hadprædikanter kommer til Danmark for at prædike had mod det danske samfund og for at indoktrinere andre til blandt andet at begå vold mod kvinder og børn, udbrede ideer om et kalifat og i det hele taget undergrave vores grundlæggende værdier.

Udlændingestyrelsen vil løbende vurdere, hvilke religiøse forkyndere, der skal stå på den offentlige liste.

Ifølge loven kan udlændinge havne på listen, hvis de i kraft af deres arbejde har 'udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark'.

Derudover skal det være sandsynligt, at personerne vil rejse ind i Danmark.

FAKTA

  • Seks personer er havnet på den offentlige liste over såkaldte hadprædikanter.

  • De har 'udvist en adfærd, der giver grund til at tro, at udlændingen vil udgøre en trussel mod den offentlige orden i Danmark'.

  • Personer på listen får et indrejseforbud, der gælder i to år.

  • Udlændingestyrelsen vil løbende vurdere, om indrejseforbuddet skal forlænges.

  • Personer på listen kan bede styrelsen genoptage sagen og få en begrundelse for indrejseforbuddet.

  • Personer på listen kan afvises ved grænsen og straffes ved overtrædelse af forbuddet.

  • Listen er en del af en aftale fra foråret 2016, hvor S, V, DF og K blev enige om en række initiativer rettet mod de såkaldte hadprædikanter.