Ingen dokumentation for forsikring: Brugere af tysk el-løbehjul risikerer bøde

Brugere skal kunne fremvise gyldig ansvarsforsikring til politiet. Det kan de ikke hos firmaet Tier i dag.

El-løbehjul fra Tier kan lejes i København. Men det tyske firma kan ikke fremvise dokumentation for lovpligtig ansvarsforsikring.

Brugere af el-løbehjul hos det tyske firma Tier i København risikerer at få en bøde på op mod 1.000 kroner, selvom de ikke har gjort noget ulovligt.

Politiet kan nemlig til enhver tid stoppe brugerne og afkræve dokumentation for, at en ansvarsforsikring er gyldig.

Men det er ikke muligt for brugerne, fordi Tier ikke oplyser på deres hjemmeside eller app, at de har tegnet den lovpligtige ansvarsforsikring.

El-løbehjulene blev frigivet ved årsskiftet i en forsøgsordning og har siden været genstand for heftig debat. Kritikere peger blandt andet på, at de svækker trafiksikkerheden.

I en e-mail til DR Nyheder oplyser Tier, at firmaet overholder alle love om forsikringer, men vil ikke oplyse, hvilket selskab de benytter sig af, eller i det hele taget vise dokumentation for forsikringen.

Dermed risikerer brugerne altså at stå i en situation ude i trafikken, hvor politiet kan vælge at give dem en bøde, fordi de ikke kan fremvise ansvarsforsikringen.

- Man kan ikke overholde den forpligtelse, man har som fører af et el-løbehjul, hvis man ikke kan fremvise dokumentation for, at forsikringen gælder, siger Anja Lintrup Sørensen, konsulent i Forsikringsoplysningen, der er udviklet af Forsikring & Pension i samarbejde med Forbrugerrådet Tænk:

- Du skal kunne dokumentere, at udlejer har tegnet den ansvarsforsikring, som der er pligt til efter den bekendtgørelse, der gælder, siger hun.

Fralægger sig ansvar

Den lovpligtige ansvarsforsikring dækker, hvis en bruger af el-løbehjulet skader andre personer eller deres ting i trafikken.

- Det kan være, hvis man kører ind i en bil eller kører en person ned. Så det gode råd er at sikre sig, at dokumentationen er i orden. Folk bør kun leje løbehjul, der hvor man kan få den nødvendige dokumentation med sig, siger Anja Lintrup Sørensen.

Faktisk skriver Tier i deres app, at firmaet fralægger sig ethvert ansvar, hvis en tredjepart kommer til skade.

- I tilfælde af et uheld påtager brugeren sig ansvaret, såfremt denne bærer skylden herfor. Dette ansvar omfatter under alle omstændigheder en forpligtelse til at udbedre skaderne og dække tab, som tredjeparter påføres, heddet det på Tiers hjemmeside.

Det andet store el-løbejhjulsfirma i København er svenske Voi, der i deres app tydeligt skriver, at brugerne er ansvarsforsikret igennem Køstædernes Forsikring.

I Vois app fremgår det tydeligt, at brugere er dækket af en ansvarsforsikring.

Færdselsstyrelsen oplyser til DR Nyheder, at de 7. marts skrev til Tier og Voi og orienterede dem om den gældende lovgivning, herunder kravet om lovpligtig ansvarsforsikring.

Særskilt ulykkesforsikring nødvendig

Brugerne af lejede el-løbehjul skal også huske, at de ikke selv er forsikrede igennem udlejningsfirmaet. Det kræver en ulykkesforsikring.

- Ansvarforsikringen dækker aldrig, hvis føreren kommer til skade. Der skal man have en særskilt ulykkesforsikring, og det er noget føreren selv skal sørge for, siger Anja Lintrup Sørensen.

El-løbehjul blev sammen med el-skateboards, segboards og andre elektriske køretøjer gjort lovlige ved årsskiftet - i en forsøgsordning.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har flere gange afvist kritikere, der peger på, at køretøjerne svækker trafiksikkerheden.

17. januar og 2. februar lancerede firmaerne VOI og Tier deres løbehjulsstjenester i København uden at få tilladelse. En række andre firmaer er på vej.

FacebookTwitter