Ingen dokumenteret effekt: Kommuner bruger akupunktur i alkoholbehandling

Men dine skattepenge er givet godt ud, siger leder af misbrugscenter.

På Assens Misbrugscenter sætter de årligt omkring 1.500 nåle i ørene på de borgere i misbrugsbehandling, som ønsker at få nada-akupunktur.

Fem nåle i hvert øre, der bliver siddende i 45 minutter.

Sådan foregår en særlig form for øre-akupunktur med navnet 'nada', som blandt andet kan tilbydes personer, der er i behandling for alkoholmisbrug.

Og det er et udbredt behandlingstilbud. I en rundspørge, som DR Nyheder har lavet, svarer tre ud fire kommuner, at de bruger nada-akupunktur i deres misbrugscentre eller henviser til behandlingssteder, der gør.

Det får kritik af en af landets førende alkoholforskere Ulrik Becker, professor og overlæge ved Statens Institut for Folkesundhed, da der ifølge ham ikke findes evidens for, at akupunktur har en effekt.

I det danske sundhedssystem er det kutyme, at man kun benytter videnskabeligt afprøvede metoder.

- Når vi brænder skatteborgernes penge af på en behandling, så skal det være noget, vi har en rimelig sandsynlighed for, har den ønskede effekt, siger Ulrik Becker.

Dine skattepenge er givet godt ud

Hos Assens Misbrugscenter har nada-akupunktur været en fast del af kataloget over tilbud siden åbningen i 2011, fordi personalet oplever, at det får borgerne til at slappe af, og det gavner den medicinske- og psykosocialebehandling.

- Nøgleordene her er fastholdelse og stabilitet, og det er faktisk noget af det, vi oplever med dem, der får nada. For mig er det ikke hokus pokus. Der er ikke døde høns og besværgelser involveret, siger centerleder Per Ørsted Honoré

- Så dine skattepenge er givet godt ud. Det kan du trygt regne med.

  • Anna Hoffbech får sat fem nåle i hvert øre, når hun får nada-akupunktur 2-3 gange om ugen. (© DR Nyheder)
  • Når nålene er sat i, slapper hun af i 45 minutter til musik i et rum, som Assens Misbrugscenter har indrettet til formålet. (© DR Nyheder)
  • 7 mm lange nålene med orange håndtag, spritservietter og et æggeur - herudover bruges der ikke meget udstyr til nada-akupunktur. (© DR Nyheder)
1 / 3

Anna Hoffbech har haft et alkoholmisbrug i 23 år og er en af de omkring 120 borgere, der årligt er i behandling på Assens Misbrugscenter.

Hun har ikke drukket i et år og er sikker på, at det blandt andet skyldes effekten af akupunktur-nålene, hun får sat i ørene to til tre gange om ugen.

Ifølge hende skaber nada en 'helhedsoplevelse' og sørger for, at hun tager sin antabus og møder op til sine behandlingssamtaler.

- Jeg valgte at bruge alkohol til at finde ro. Det har nada givet mig i stedet - uden at jeg skulle bruge alkohol, siger Anna Hoffbech

- Jeg kunne godt gå en tur eller tage ud at svømme. Men når man er nede og har lukket af, så gør man det jo ikke.

Hvad med god mad, kanalrundfart eller spa bad?

Argumentet om afslapning er ikke nok til at berettige brugen af nada-akupunktur, mener Ulrik Becker.

- Hvorfor lige stikke huller i ørene på folk?

- Hvis det var mig selv, så var der andre ting, jeg ville synes, var endnu rarere. Det kunne da være, at man skulle have noget godt at spise, tage på kanalrundfart eller at man skulle gå i spa bad, siger han.

Men hans egentlige bekymring er mere alvorlig.

- Problemet er, at man bruger ressourcer på det. Og de - særligt på et område med begrænsede ressourcer – kunne måske være brugt på noget andet, som der så var dokumentation for, siger Ulrik Becker.

Den holdning deler Mikael Jakshøj, direktør i Fonden Novavi, der driver 11 behandlingssteder, som over 3.000 borgere fra flere kommuner over hele landet benytter.

- Jeg mener, at vi er forpligtet til at tilbyde den behandling, der har dokumenteret effekt. Det er fuldstændig samme udgangspunkt, som man har i alle andre dele af sundhedsvæsenet,

Derfor har Novavi valgt ikke at tilbyde nada-akupunktur.

- Man kan jo heller ikke gå til tandlægen, som så siger: jeg kunne godt tænke mig at give dig lattergas, fordi det er så rart. Det har ikke nogen betydning for din behandling, men folk kan godt lide det, siger Mikael Jakshøj.

Eksempel på udfyldt skema til at evaluere effekten af nada-akupunktur fra Assens Misbrugscenter (Foto: © Troels Karlskov DR Nyheder, DR Nyheder)

Koster 90.000 kroner årligt

Per Ørsted Honoré, centerleder på Assens Misbrugscenter, er enig i, at der ikke findes nogen videnskabelig dokumentation for effekten af nada, men han oplever ikke, at problemet er så stort, når man ser på realiteterne.

- Vi ved, det virker. Men vi mangler selvfølgelig lige den sidste pind, der siger hvorfor, det virker?

- Og så kan jeg bare konstatere, at den indsats vi laver, den koster meget, meget lidt i forhold til den effekt, vi får ud af det.

Ud af det årlige budget på omkring 6 millioner kroner for Assens Misbrugscenter, går 1,5 procent - svarende til 90.000 kroner - til nada-akupunktur, herunder timer til personalet, vedligeholdelse og drift et rum med afslapningsstole samt indkøb af nåle m.v.

Det er ifølge Per Ørsted Honoré en lille post på budgettet, og personalet har udviklet en metode til at evaluereeffekten: borgerne udfylder et skema, hvor de giver forskellige forhold point fra 1-10, fx angst, søvn, uro, abstinenser osv.

Skemaet bliver brugt løbende i behandlingen, og borgerne bliver ved opstarten oplyst om, at der ikke er nogen videnskabelige dokumentation, forklarer Per Ørsted Honoré.

- Det er ikke alle, der oplever den samme effekt. Og sådan behøves det heller ikke at være. Det betyder ikke, at det ikke virker, men at det virker anderledes på den borger. Og så kan man godt gå ind stoppe behandlingen.

Han håber, at der fremover vil blive lavet flere videnskabelige studier på akupunktur i alkoholbehandlingen.

Noget som Ulrik Becker ikke mener, der er behov for.

- Med den viden, der er om nada-akupunktur i dag, så vil der efter min bedste overbevisning heller ikke være grund til at foretage yderligere studier.

- Der er ikke basal biologisk viden, der gør, at det var noget, man skulle kaste sig over, siger han.