Ingen forsøger at integrere grønlændere i Danmark

Grønlandske tilflyttere i Danmark har ofte dårligere vilkår end indvandrere fra andre lande. Der er nemlig ingen integrationstilbud rettet mod grønlændere.

Grønlandske tilflyttere i Danmark har ofte dårligere vilkår end indvandrere fra andre lande. Der er nemlig ingen integrationstilbud rettet mod grønlændere, skriver Århus Stiftstidende.

- Indvandrere, der ikke taler dansk og som har problemer, er bedre stillet end grønlændere med samme vilkår, siger professor i statskundskab ved Aarhus Universitet, Lise Togeby.

- En del grønlændere i Danmark taler meget ringe eller slet ikke dansk. Men som danske statsborgere bliver de ikke tilbudt hjælp til at integrere sig, siger hun

Forstander for Det Grønlandske Hus i Århus, Svend Kolte, mener, at der bør gøre noget.

- Et antal grønlændere er kulturelt og sprogligt så fremmede for det danske samfund, at de har meget svært ved at blive integreret, og de har behov for hjælp, siger han.